Komunikat

Komunikat

Dodano: 19.03.2021

Komunikat dotyczący parkingu na terenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i poprawę jakości informujemy:

– Kociewskie Centrum Zdrowia, w ramach zaplanowanych na 2021 rok prac inwestycyjnych, powiększy istniejący parking o 70 nowych miejsc, w tym o miejsca dla osób niepełnosprawnych,

– KCZ ustawi dodatkowe znaki usprawniające ruch i ograniczające możliwość parkowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych, tak, aby zapewnić ruch Zespołów Ratownictwa Medycznego i innych służb, a także sprzętu i maszyn pracujących przy inwestycjach na terenie szpitala,

– Szpital podejmie prace mające na celu utwardzenie i wyrównanie wymagających tego miejsc przeznaczonych do parkowania,

– równolegle do tych działań uruchomiony został darmowy parking dla osób niepełnosprawnych znajdujący się po prawej stronie przed wjazdem na teren Kociewskiego Centrum Zdrowia. Na parkingu znajduje się 5 przystosowanych dla osób niepełnosprawnych stanowisk, na których parkować mogą jedynie osoby posiadające kartę parkingową wydaną przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Pojazdy nieposiadające tego rodzaju uprawnień, będą zgłaszane odpowiednim służbom porządkowym i karane stosownymi mandatami, wynikającymi z taryfikatora mandatów.

– Do skończenia prac związanych z utworzeniem nowych miejsc Kociewskie Centrum Zdrowia nie pobiera i nie będzie pobierało opłat za parkowanie pojazdów na terenie Szpitala.

Mamy świadomość potrzeb i oczekiwań naszych gości i pracowników, ale także świadomość wielu potrzeb inwestycyjnych w samym szpitalu i jego otoczeniu – staramy się je realizować w miarę możliwości finansowych. Chcielibyśmy także prosić wszystkich o stosowanie się do oznaczeń i znaków znajdujących się na terenie Szpitala, poruszanie się i parkowanie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Ma to szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa osób odwiedzających KCZ, a także dla skutecznego ruchu karetek i realizacji przepisów przeciwpożarowych.

Kociewskie Centrum Zdrowia - Misja

Misja

Przyjęta przez szpital misja "Dobro Pacjenta naszym najważniejszym celem" determinuje kierunki i obszary naszej pracy oraz działań mających na celu rozwój placówki oraz doskonalenie realizowanych świadczeń.

Jak dojechać?

Kociewskie Centrum Zdrowia - dojazdKociewskie Centrum Zdrowia Sp z o.o. mieści się przy ulicy dra Józefa Balewskiego 1.
Dojazd do Szpitala możliwy jest tylko od ul. Balewskiego, autobusem miejskim - linie 16 lub 19.
Z drogi nr 22 dojazd do Kociewskiego Centrum Zdrowia możliwy jest ze skrzyżowania ul. Zblewskiej
z Al. Niepodległości (dojazd jest oznakowany).

Prowadź do celu KOORDYNATY GPS: 53°58’02.6”N 18°30’28.8”E
Kontakt lub zadzwoń: tel. (+48) 58 774 94 00