O Centrum

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zapewnia szeroki zakres świadczeń medycznych w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym mieszkańcom powiatu starogardzkiego, jak również jego okolic.

We wszystkich działaniach jakie podejmujemy dążymy do tego, by poprawić Państwa samopoczucie oraz ograniczyć dolegliwości i cierpienie związane z chorobą.

Dbając o bezpieczeństwo zdrowotne Naszych podopiecznych, staramy się na bieżąco wprowadzać nowoczesne rozwiązania zarówno w sferze kwalifikacji personelu, jak również modernizacji sprzętu na oddziałach szpitalnych.

Szczególną uwagę zwracamy na poprawę jakości udzielanych przez nas świadczeń. Dzięki temu staramy się zapewnić Państwu jak najlepsze warunki pobytu oraz leczenia.

W Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o.  o Państwa zdrowie troszczy się wykwalifikowany personel lekarzy i pielęgniarek.

Szpital kontraktuje świadczenia w następujących rodzajach:

  • leczenie szpitalne
  • leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  • ratownictwo medyczne
  • Profilaktyczne Programy Zdrowotne