Poradnia Leczenia Zeza

Poradnia Leczenia Zeza w szczególności zajmuje się leczeniem dzieci z chorobą zezową.  W ramach poradni wykonuje się również ćwiczenia pleoptycze i ortoptyczne realizowane przez ortoptystę.

Lekarze przyjmujący w poradni:

  • lek. Magdalena Sildatke – Bauer

Zasady rejestracji i przyjęć:

Podstawą przyjęcia jest skierowane od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Rejestracja odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie  w godzinach pracy Poradni (tel. 58 774 96 10).

Godziny przyjęć:

  • czwartek 09.00 – 18.00