Poradnia Medycyny Pracy

 • lek. Ireneusz Marciniak
 • tel.: 58 774 96 08.
L.p.UsługaCena netto
1.

Badanie profilaktyczne z wydaniem zaświadczenia o zdolności do pracy:

 • wstępne,
 • okresowe,
 • kontrolne.
15,00 zł
2. Badanie profilaktyczne z wydaniem zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych 15,00 zł
3.

Badania diagnostyczne:

 • morfologia,
 • OB.,
 • Mocz,
 • Cholesterol,
 • Glukoza,
 • AST,
 • ALT,
 • Tróglicerydy,
 • HDL Cholesterol.

 

5,50 zł
3,00 zł
4,00 zł
4,00 zł
4,50 zł
4,50 zł
4,50 zł
4,50 zł
7,50 zł

4.

Badania wysokościowe, w tym:

 • porada okulistyczna

30,00 zł

5. RTG klatki piersiowej wg cennika TK Medica
6. Koszt pobrania materiału do badań: 2,50 zł

Istnieje możliwość negocjowania cen.