Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej

  • Pracownia EKG: tel. 58 774 94 95
  • Pracownia prób wysiłkowych: tel. 58 774 94 98
  • Pracownia echokardiografii: tel. 58 774 94 96
L.p.Nazwa badania
Cena netto
1. EKG spoczynkowe 20,00 zł
2. EKG spoczynkowe z opisem 30,00 zł
3. EKG wysiłkowe 70,00 zł
4. Holter EKG 70,00 zł
5. Holter ciśnieniowy 60,00 zł
6. Echokardiografia 70,00 zł
7. Echokardiografia z dobutaminą 240,00 zł
8. Echokardiografia przezprzełykowa 240,00 zł