Kociewskie Centrum Zdrowia - Sprzęt dla SOR

 

NAZWA PROJEKTU:        Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

PROGRAM:                      Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA:      IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

DZIAŁANIE:                      9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

BENEFICJENT:                Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim

OKRES REALIZACJI:       01.10.2018 - 30.06.2019

WARTOŚĆ PROJEKTU:   404 500,00 zł

DOFINANSOWANIE:        343 825,00 zł

O PROJEKCIE:

Celem nadrzędnym projektu jest zapewnienie dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia i poprawa efektywności jej funkcjonowania w ramach SOR w Starogardzie Gdańskim. Cel bezpośredni stanowi poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego SOR w KCZ w Starogardzie Gdańskim
i na terenie jego oddziaływania.

Osiągnięcie wskazanych celów będzie możliwe poprzez zakup następujących urządzeń:

  1. Kardiomonitor – 3 sztuki
  2. Defibrylator – 2 sztuki
  3. Respirator – 1 sztuka
  4. Pompa infuzyjna – 4 sztuki
  5. Pulsoksymetr – 1 sztuka
  6. Kapnograf – 2 sztuki
  7. Aparat do znieczulenia – 1 sztuka

W wyniku realizacji inwestycji KCZ Sp. z o.o. podniesie potencjał swojej infrastruktury do poziomu umożliwiającego dalszy harmonijny rozwój jednostki i zapewnienie optymalnego poziomu ochrony zdrowia dla pacjentów szpitala. Nowe urządzenia medyczne pozwolą na zwiększenie efektywności prowadzonych działań ratowniczych w ramach SOR poprzez zagwarantowanie infrastruktury medycznej niezbędnej w sytuacjach zagrożenia życia.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Kociewskie Centrum Zdrowia

Copyrights © 2011 Kociewskie Centrum Zdrowia