Badania bakteriologiczne

Usługi komercyjne

Badania bakteriologiczne

Cennik Usług

Zakładu Diagnostyki Bakteriologicznej

Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto (zł) Czas oczekiwania na wynik
1. Ilościowy posiew moczu 35,00 2 dni
2. Wymaz z nosa 25,00 3 dni
3. Wymaz z gardła 35,00 3 dni
4. Posiew plwociny, wydzieliny lub aspiratu oskrzelowego 38,00 3 dni
5. Posiew wymazu z ucha i oka 38,00 3 dni
6. Posiew wymazu z cewki moczowej, pochwy i kanału
szyjki macicy, dróg rodnych, nasienia
35,00 3 dni
7. Posiew wymazu z przedsionka pochwy w kierunku GBS – paciorkowców β grupy B Streptococcusagalactiae 20,00 3 dni
8. Wymaz z odbytnicy w kierunku GBS – paciorkowców β grupy B- Streptococcusagalactiae 20,00 3 dni
9. Posiew wymazu z przedsionka pochwy i odbytnicy w
kierunku GBS – paciorkowców β grupy B- Streptococcusagalactiae
20,00 3 dni
10. Posiew z rany, ropy, płynów ustrojowych, aspiratów i
żółci w kierunku bakterii tlenowych
(identyfikacja + antybiogram w cenie dla
dwóch drobnoustrojów, za 3 i 4 bakterię doliczana jest
kwota 20 zł za każdą identyfikację do gatunku i
antybiogram)
60,00 3-5 dni
11. Posiew z rany, ropy, płynów ustrojowych, aspiratów i
żółci w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych
(identyfikacja + antybiogram w cenie dla dwóch
drobnoustrojów, za 3 i 4 bakterię doliczana jest kwota
20 zł za każdą identyfikację do gatunku i antybiogram)
70,00 do 7 dni
12. Posiew wymazu z pochwy i cewki moczowej w
kierunku rzeżączki
30,00 do 3 dni
13. Posiew wydzieliny z układu
moczowo -płciowego w kierunku Trichomonasvaginalis
(identyfikacja)
15,00 1 dzień
14. Posiew kału, wymaz z odbytu w kierunku Salmonella, Shigella 40,00 do 5 dni
15. Posiew kału w kierunku E. coli enteropatogennych (E. coli EPEC ) 40,00 do 5 dni
16. Posiew kału w kierunku Yersiniasp 40,00 do 5 dni
17. Wykrywanie swoistych antygenów
Campylobacterjejuni/coli w kale
70,00 1 godzina
18. Wykrywanie antygenu dehydrogenazy glutaminianowej Clostridium difficile – wynik ujemny 60,00 1 godzina
19. Wykrywanie antygenu dehydrogenazy glutaminianowej i toksyn Clostridium difficile – wynik dodatni 100,00 2 godziny
20. Posiew wymazu ze zmian skórnych 35,00 3 dni
21. Posiew wymazów w kierunku Candida
(identyfikacja)
20,00 7 dni
22. Posiew wymazu ze skóry, pachy, pachwiny (badanie w celach epidemiologicznych) 35,00 3 dni
23. Czystość powietrza i wymazy środowiskowe. 20,00 2 dni
24. Kontrola lamp bakteriobójczych 15,00 2 dni
25. Posiew sporali – 1 krążek 20,00 7 dni
26. Wykrywanie antygenu RSV (Respiratory
SyncytialVirus) w wymazie z noso – gardła, w
aspiracie i popłuczynach nosowych – metoda
immunochromtograficzna
40,00 1 godzina
27. Wykrywanie antygenu grypy Influenza A i B w wydzielinie nosowo – gardłowej – test immunochromatograficzny 35,00 30 minut
28. Wykrywanie antygenu Streptococcuspyogenes w wymazie z gardła – metoda immunochromtograficzna 20,00 30 minut
29. Wykrywanie antygenu Streptococcuspneumoniae w próbkach moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym – test immunochromatograficzny 60,00 30 minut
30. Wykrywanie antygenu Salmonella w kale – metodąimmunochromtograficzną 35,00 1 godzina
31. Wykrywanie antygenu Helicobacterpylori w kale – metodą immunochromtograficzną 30,00 1 godzina
32. TE.CHLA.S Test immunochromatograficzny Chlamydia 60,00 1 godzina
33. TE.YERS.K Test immunochromatograficzny Yersinia w kale 60,00 1 godzina
34. TE.MYCO.S Test immunochromatograficzny Mycoplasma 50,00 1 godzina
35. TE.AG.LEG.PNH Wykrywanie antygenu Legionella pneumophila w moczu 45,00 1 godzina
Zobacz ogólny cennik usług