Badania laboratoryjne

Usługi komercyjne

Badania laboratoryjne

Cennik Usług

Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Lp. Kod badania Nazwa świadczenia Cena netto (zł)
ALERGOLOGIA
1. IGET IgE całkowite 21,00
2. PINHA Panel oddechowy (20 alergenów) 180,00
3. PPOKA Panel pokarmowy (20 alergenów) 180,00
ANALITYKA OGÓLNA
4. KALADENO kał – adenowirusy 15,00
5. KAL kał – badanie ogólne 15,00
6. HELIC kał – helicobacter pylori (antygen) 30,00
7. KKRU kał – krew utajona 15,00
8. NOROW kał – norowirusy 50,00
9. KPAS kał – pasożyty 15,00
10. KALROTA kał – rotawirusy 15,00
11. KLAMB kał – test na lamblie 25,00
12. MOCZ mocz – badanie ogólne 7,00
13. MGLUI mocz – glukoza (ilościowo) 7,00
BIOCHEMIA
14. ALT ALAT (aminotransferaza alaninowa) 7,00
15. ALB Albumina 7,00
16. ALP ALP (fosfataza alkaliczna) 7,00
17. AMYL Amylaza 11,00
18. ASO ASO (antystreptolizyna – ilościowo) 11,00
19. AST ASPAT (aminotransferaza asparaginowa) 7,00
20. BBJ Białko Bence’a-Jonesa – elektroforeza 167,00
21. TP Białko całkowite 7,00
22. MDPROT Białko w DZM 7,00
23. BILB Bilirubina bezpośrednia 7,00
24. BIL Bilirubina całkowita 7,00
25. CL Chlorki 7,00
26. CHOL Cholesterol 7,00
27. HDL Cholesterol HDL 7,00
28. CK CK (kinaza kreatynowa) 11,00
29. CRP CRP (białko C-reaktywne) 11,00
30. ELE Elektrolity (Na, K) 14,00
31. FERR Ferrytyna 25,00
32. P Fosfor 7,00
33. GAZ Gazometria 15,00
34. GGTP GGTP (gamma glutamylotranspeptydaza) 7,00
35. GLUK Glukoza 7,00
36. HBA1C Hemoglobina glikowana (HbA1c) 25,00
37. HCYST Homocysteina 69,00
38. KLIR Klirens kreatyniny 11,00
39. CREA Kreatynina 7,00
40. UA Kwas moczowy 7,00
41. KWZOL Kwasy żółciowe 69,00
42. LDH LDH (dehydrogenaza mleczanowa) 7,00
43. LIPA Lipaza 30,00
44. LIPID Lipidogram (cholesterol, HDL, trójglicerydy, LDL wyliczany) 21,00
45. MG Magnez 7,00
46. METHB Methemoglobina (MetHb) 41,00
47. UREA Mocznik 7,00
48. K Potas 7,00
49. PCT Prokalcytonina 70,00
50. RF RF (czynnik reumatoidalny) 15,00
51. MNA Sód 7,00
52. HELICO Test Helicobacter Pyroli w surowicy (przeciwciała) 30,00
53. TIBC TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) 11,00
54. TRANS Transferyna 35,00
55. TG Trójglicerydy 7,00
56. UIBC UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza) 11,00
57. MCA Wapń 7,00
58. CA Wapń całkowity 7,00
59. CAJ Wapń zjonizowany 25,00
60. B12 Witamina B12 30,00
61. VITD Witamina D – 25(OH)D 60,00
62. MDP Wydalanie fosforu w DZM 7,00
63. MDCA Wydalanie wapnia w DZM 7,00
64. FE Żelazo 7,00
DIAGNOSTYKA CHORÓB SERCA
65. BNP NT pro-BNP 80,00
66. TNT Troponina Ths 30,00
HEMATOLOGIA
67. ROZ Mikroskopowy rozmaz krwi obwodowej 11,00
68. MORF Morfologia krwi (pełna) 11,00
69. OB OB 7,00
70. PLTCYT Płytki krwi 7,00
71. RETI Retikulocyty 15,00
HORMONY
72. ANDRO Androstendion 62,00
73. ATG anty-TG 30,00
74. ATPO anty-TPO 30,00
75. BHCG Beta-HCG 25,00
76. DHEAS DHEA – S 54,00
77. ES Estradiol 25,00
78. FSH FSH (hormon folikulotropowy) 25,00
79. FT3 FT3 18,00
80. FT4 FT4 18,00
81. INSUL Insulina 45,00
82. KORTR Kortyzol w surowicy (rano) 46,00
83. FOL Kwas foliowy 52,00
84. LH LH (Lutropina) 25,00
85. PRG Progesteron 21,00
86. PRL Prolaktyna 21,00
87. PTH PTH (Parathormon) 58,00
88. SHBG SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) 68,00
89. TESTO Testosteron 21,00
90. TSH TSH 18,00
KOAGULOLOGIA
91. AT3 Antytrombina III 25,00
92. APTT APTT 7,00
93. DDIM D – Dimery 35,00
94. FIBR Fibrynogen 7,00
95. PTINR PT (INR) 7,00
MARKERY NOWOTWOROWE
96. AFP AFP (alfa fetoproteina) 30,00
97. HE4 Białko HE4 80,00
98. CA125 CA 125 30,00
99. CA153 CA 15-3 55,00
100. CA199 CA 19-9 49,00
101. CEA CEA (antygen karcynoembrionalny) 25,00
102. PSA PSA 25,00
103. PSAW PSA – wolny 49,00
104. ROMA ROMA (Ca125+HE4+ROMA) 110,00
NARKOTYKI
105. AMFET Amfetamina w moczu 15,00
106. BARBI Barbiturany w moczu 15,00
107. BENZO Benzodiazepiny w moczu 15,00
108. MDMA Ecstasy w moczu 15,00
109. KOKA Kokaina w moczu 15,00
110. METAMF Metaamfetamina w moczu 15,00
111. OPIATY Opiaty w moczu 15,00
112. THC Pochodne kanabinoidów – THC w moczu 15,00
113. TCA Trójcykliczne antydepresanty w moczu 15,00
SERODIAGNOSTYKI KIŁY
114. FTA Odczyn FTA (jakościowo) 45,00
115. VDRL Odczyn VDRL (jakościowo) 40,00
116. TPHA TPHA (jakościowo) 45,00
117. USR WR (odczyn USR) 11,00
WIRUSOLOGIA
118. HBS Antygen HbsAg 15,00
119. BORG Borelioza IgG 65,00
120. BORM Borelioza IgM 65,00
121. WBG Borelioza Western – Blot IgG 150,00
122. WBM Borelioza Western – Blot IgM 150,00
123. CMVG CMV (Cytomegalovirus) IgG 30,00
124. CMVM CMV (Cytomegalovirus) IgM 30,00
125. EBVG EBV IgG 69,00
126. EBVM EBV IgM 69,00
127. AHBC HBc przeciwciała całkowite 40,00
128. HIV HIV przeciwciała + antygen 21,00
129. AHBS Przeciwciała anty – HBs 25,00
130. AHCV Przeciwciała anty – HCV 30,00
131. TOXOG Przeciwciała przeciw TOXO PLAZMOZIE klasy IgG 30,00
132. TOXOM Przeciwciała przeciw TOXO PLAZMOZIE klasy IgM 30,00
133. RUBIGG Różyczka (Rubella virus) IgG 30,00
134. RUBIGM Różyczka (Rubella virus) IgM 30,00

Ceny badań laboratoryjnych nie obejmują systemu próżniowego.

Cennik Badań Serologicznych

Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto (zł)
1. Grupa krwi (1 oznaczenie) 45,00
2. Pośredni test antyglobulinowy PTA 30,00
3. Bezpośredni test antyglobulinowy BTA 25,00
4. Grupa krwi dziecka do 4 miesiąca życia 40,00
5. Próba zgodności serologicznej z jedną jednostką krwi 55,00
6. Próba zgodności serologicznej z każdą następną jednostką krwi 25,00
7. Wpis do dokumentu grupy krwi 15,00
8. Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-RH 40,00
Zobacz ogólny cennik usług