Poradnia Okulistyczna

Usługi komercyjne

Poradnia Okulistyczna

Cennik Usług

Poradni Okulistycznej

Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto (zł)
od
Cena netto (zł)
do
1. Usunięcie gradówki 300,00  600,00
2. Usunięcie rogu skórnego  200,00
3. Wyciągnięcie kaszaka lub innego guzka niezłośliwego (w zależności od lokalizacji i wielkości) 200,00  350,00
4. Wycięcie kępek żółtych (w zależności od wielkości i lokalizacji, jedno czy dwoje oczu) 300,00  1000,00
5. Korekcja podwijania i odwijania powiek  900,00
6. Korekcja plastyczna powiek górnych  1000,00  2000,00
7. Korekcja plastyczna powiek dolnych  1500,00  3000,00
8. Wyciągnięcie skrzydlika / tłuszczaka  300,00  1000,00
9. Laseroterapia przeciwjaskrowa (iridotomia)  250,00
10. Laseroterapia zaćmy wtórnej (kapsulotomia)  250,00
11. Laseroterapia siatkówki  200,00  300,00
12. Wizyta kontrolna po zabiegu (z usunięciem
szwów)
100,00
13. USG okulistyczne (gałki ocznej) 100,00 za jedno oko
150,00 za dwoje oczu
14. GDX – skanowanie włókien nerwowych oka 100,00
15. Komputerowe pole widzenia 50,00
16. Badanie ciśnienia oka z pomiarem grubości
rogówki
 30,00
17. Angiografia fluoresceniowa oka (AFL) 190,00
18. Sondowania dróg łzowych  60,00
19. Gonioskopia 40,00
20. Dobowy pomiar ciśnienia śródgałkowego  100,00
21. Usunięcie ciała obcego 100,00  100,00
22. Iniekcja doszklistkowa (w cenie badania jest
kwalifikacja do zabiegu i wizyta kontrolna po
zabiegu)
 2500,00 2500,00
23. Badanie OCT odcinka przedniego gałki ocznej  170,00
24. Badanie OCT odcinka tylnego gałki ocznej  170,00
25. Wizyta kwalifikacyjna do operacji zaćmy  150,00