Uwaga! Dokumentacja medyczna ulegnie zniszczeniu!

Uwaga! Dokumentacja medyczna ulegnie zniszczeniu!

Dodano: 18.01.2023
Informujemy, że w związku z upływem czasu przechowywania dokumentacji medycznej planowane jest jej zniszczenie.  Komunikat dotyczy dokumentacji medycznej, pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych w roku 1999.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej przeznaczonej do zniszczenia (pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy lub osoba pisemnie upoważniona przez pacjenta) mogą odebrać dokumentację po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku w Dziale Dokumentacji Medycznej- pokój nr 3 w budynku administracji Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

Odbiór oryginalnej dokumentacji możliwy jest po:

– osobistym stawiennictwie w Szpitalu,

– okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienie do odbioru tej dokumentacji (ewentualnie wraz z pisemnym upoważnieniem pacjenta – w przypadku osób upoważnionych)

– pokwitowaniu odbioru dokumentacji.

W przypadku nieodebrania dokumentacji zniszczenie nastąpi w terminie 1 miesiąca licząc od daty publikacji niniejszego komunikatu.

Kociewskie Centrum Zdrowia - Misja

Misja

Przyjęta przez szpital misja "Dobro Pacjenta naszym najważniejszym celem" determinuje kierunki i obszary naszej pracy oraz działań mających na celu rozwój placówki oraz doskonalenie realizowanych świadczeń.

Jak dojechać?

Kociewskie Centrum Zdrowia - dojazdKociewskie Centrum Zdrowia Sp z o.o. mieści się przy ulicy dra Józefa Balewskiego 1.
Dojazd do Szpitala możliwy jest tylko od ul. Balewskiego, autobusem miejskim - linie 16 lub 19.
Z drogi nr 22 dojazd do Kociewskiego Centrum Zdrowia możliwy jest ze skrzyżowania ul. Zblewskiej
z Al. Niepodległości (dojazd jest oznakowany).

Prowadź do celu KOORDYNATY GPS: 53°58’02.6”N 18°30’28.8”E
Kontakt lub zadzwoń: tel. (+48) 58 774 94 00