Kociewskie Centrum Zdrowia - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  • Kierownik Zakładu: mgr Marek Płaczkowski
  • tel.: 58 774 96 30, 58 774 96 33.

Badania biochemiczne

L.p.Nazwa analizy
Używany skrótCena netto
1. Albumina ALB 4,00 zł
2. Aminotransferaza Alaninowa ALT 4,50 zł
3. Aminotransferaza Asparaginianowa AST 4,50 zł
4. Amylaza AMYLL 8,00 zł
5. Amylaza w PJC AMYLL w PJC
8,00 zł
6. Białko Całkowite PROT 4,00 zł
7. Bilirubina Całkowita BIL-T 4,00 zł
8. Bilirubina Całkowita w PJC BIL-T w PJC
4,00 zł
9. Bilirubina w PMR BIL w PMR
4,00 zł
10. Bilirubina Bezpośrednia BIL-B 5,00 zł
11. Ceruloplazmina CERU 32,00 zł
12. Cholinoesteraza CHE 59,00 zł
13. Cholesterol
CHOLL 4,00 zł
14. HDL Cholesterol HDL-CHOLL 7,50 zł
15. Ferrytyna FERR 32,00 zł
16. Elektrolity (Na, K) Na, K
9,00 zł
17. Elektrolity (Cl) Cl 9,00 zł
18. Etanol ETOH 27,00 zł
19. Fosfor FOS 4,50 zł
20. Fosfataza Alkaliczna ALP 4,50 zł
21. Gamma Glutamylo-Transpeptydaza GGT 5,00 zł
22. Glukoza GLUC 4,50 zł
23. Hemoglobina Glikozylowana HbA1c 26,00 zł
24. Krzywa Glukozy dwupunktowa  
9,00 zł
25. Krzywa Glukozy trzypunktowa  
13,50 zł
26. Kinaza Kreatynowa CK 6,00 zł
27. Kinaza Kreatynowa-izoenzym mięśnia sercowego CKMB 20,00 zł
28. Kreatynina CREA 4,50 zł
29. Klirens Endogennej kreatyniny   12,00 zł
30. Lipidogram LPD 16,00 zł
31. Lipaza LIP
13,00 zł
32. Kwas Moczowy UA 4,00 zł
33. Magnez MG 6,00 zł
34. Mleczany   20,00 zł
35. Mleczanowa Dehydrogenaza LDH 5,50 zł
36. Mocznik UREA 4,50 zł
37. pro-BNP (tylko dla Oddziału Kardiologicznego)   73,00 zł
38. Prokalcytonina PCT 73,00 zł
39. Proteinogram PR 20,00 zł
40. Transferyna TRSF 22,00 zł
41. Troponina T TnT 33,00 zł
42. Tróglicerydy TRIG 4,50 zł
43. Wapń Całkowity WAP 4,50 zł
44. Wapń Zjonizowany Ca2+ 26,00 zł
45. Żelazo IRON 5,00 zł
46. Utajona zdolność wiązania Żelaza UIBC 8,00 zł
47 Witamina D (25 hydroksywitamina D)   60,00 zł

Badania hematologiczne

L.p.Nazwa analizy
Używany skrótCena netto
48. Morfologia krwi obwodowej z pełnym różnicowaniem leukocytów (26 parametrowa) MORF 5,50 zł
49. Odczyn Biernackiego OB. 3,00 zł
50. Oporność Osmotyczna Erytrocytów  
9,00 zł
51. Retikulocyty manualne RET M
4,00 zł
52. Rozmaz Krwi Obwodowej  
8,00 zł
53. Szpik   102,00 zł

Badanie moczu

L.p.Nazwa analizy
Używany skrót 
Cena netto
54. Badanie Ogólne Moczu   4,00 zł
55. Białko BENCE-JONESA - elektroforeza   37,00 zł
56. Mikroalbuminuria jakościowo   6,00 zł
57. Poziom Glukozy w Moczu ilościowo   4,50 zł
58. Białko w moczu  
5,00 zł
59. Amylaza w moczu AMYLLU 8,00 zł
60. Fosfor w moczu FOSU 4,50 zł
61. Kreatynina w moczu CREJU
4,50 zł
62. Kwas moczowy w moczu UAU
4,00 zł
63. Magnez w moczu MGU 6,00 zł
64. Mocznik w moczu UREAU 4,50 zł
65. Wapń w moczu WAPU 4,50 zł
66. Elektrolity w moczu Na,K 9,00 zł
67. Elektrolity w moczu Cl 4,50 zł

Badanie kału

L.p.Nazwa analizy
Używany skrótCena netto
68. Badanie Ogólne Kału   6,00 zł
69. Badanie na obecność Pasożytów   7,00 zł
70. Badanie na obecność Krwi Utajonej   15,00 zł
71. Badanie w kierunku Lamblii   26,00 zł
72. Adenowirusy w kale  
30,00 zł
73. Rotawirusy w kale   21,00 zł
74. Bad. popłuczyn żołądkowych w kierunku grzybów GR 121,00 zł

Badania koagulologiczne

L.p.Nazwa analizy
Używany skrótCena netto
75. Czas Protrombinowy WPT 6,00 zł
76. Czas Kaolinowo-Kefalinowy APTT 5,00 zł
77. Fibrynogen FIV 6,00 zł
78. Antytrombina III AT III 28,00 zł
79. Produkty Degradacji Fibryny D - Dimery
48,00 zł

Badania immunologiczne

L.p.Nazwa analizy
Używany skrótCena netto
80. Białko C-reaktywne - met. ilościowa CRP 10,00 zł
81. Czynnik Reumatoidalny met. półilościowa RF 11,00 zł
82. Immunoglobuliny  klasy IgE IgE 22,00 zł
83. Poziom Antystreptolizyn met. ilościową ASO 11,00 zł
84. Przeciwciała przeciwko Helicobacter Pylori  
31,00 zł
85. Odczyn Waalera – Rosego met. jakościowa  
9,00 zł

Badania hormonalne

L.p.Nazwa analizy
Używany skrótCena netto
86. Wolna Trójjodotyronina FT3 15,00 zł
87. Tyroksyna Wolna FT4 15,00 zł
88. Tyreotropina TSH 15,00 zł
89. Estradiol E2 20,00 zł
90. Lutropina LH
20,00 zł
91. Folitropina FSH 20,00 zł
92. Prolaktyna PRL 20,00 zł
93. Progesteron PRG
20,00 zł
94. MTC (test z metoclopramidem) 2x  (0’, 60’) MTC
40,00 zł
95. MTC (test z metoclopramidem) 3x  (0’, 60’, 120’) MTC 60,00 zł
96. Parathormon PTH 30,00 zł
97. Testosteron TEST 20,00 zł
98. Przeciwciała p. peroksydazie tarczycowej anty -TPO
42,00 zł
99. Przeciwciała p. tyreoglobulinie anty - TG
42,00 zł

Markery Nowotworowe

L.p.Nazwa analizy
Używany skrótCena netto
100. Specyficzny Antygen Prostaty PSA 26,00 zł
101. Ca-125 Ca-125 31,00 zł
102. Gonadotropina Kosmówkowa b-HCG 25,00 zł
103. a-fetoproteina AFP 26,00 zł
104. Antygen Karcinoembrionalny CEA
22,00 zł

Badania wirusologiczne

L.p.Nazwa analizy
Używany skrótCena netto
105. Antygen HBs HBs Ag
10,00 zł
106. Przeciwciała anty-HBs Anty-HBs 20,00 zł
107. Przeciwciała anty-HBc klasy IgM Anty-HBc 36,00 zł
108. Przeciwciała anty-HIV Anty-HIV 18,00 zł
109. Przeciwciała anty-HCV Anty-HCV
34,00 zł
110. Przeciwciała anty-HCV w trybie cito Anty-HCV cito
96,00 zł
111. Przeciwciała przeciw TOXO PLAZMOZIE klasy IgG TOXO IgG
20,00 zł
112. Przeciwciała przeciw TOXO PLAZMOZIE klasy IgM TOXO IgM
26,00 zł
113. Przeciwciała przeciw Różyczce klasy IgG RUB IgG
36,00 zł
114. Przeciwciała przeciw Różyczce klasy IgM RUB IgM
36,00 zł
115. Przeciwciała przeciw CYTOMEGALOWIRUS klasy IgG CMV IgG
26,00 zł
116. Przeciwciała przeciw CYTOMEGALOWIRUS klasyIgM CMV IgM
37,00 zł

ALERGOLOGIA

L.p.Nazwa analizy
Używany skrótCena netto
117. IgE całkowite Total IgE
22,00 zł
118.

Panel pokarmowy (20 alegrenów)

  110,00 zł
119. Panel oddechowy (20 alegrenów)   110,00 zł
120. Panel dziecięcy (19 alergenów + IgE całkowite)   110,00 zł

Terapia monitorowana

L.p.Nazwa analizy
Używany skrótCena netto
121. Digoksyna  
27,00 zł
122. Karbamazepina   50,00 zł
123. Kwas Walproinowy   50,00 zł
124. Witamina B12   32,00 zł
125. Amfetamina w moczu  
17,00 zł
126. Benzodiazepiny w moczu   17,00 zł
127. Kokaina w moczu   17,00 zł
128. Morfina w moczu  
17,00 zł
129. Pochodne kanabinoidów - THC  
17,00 zł
130. Barbiturany w moczu   17,00 zł
131. Barbiturany w surowicy   36,00 zł

Badania równowagi kwasowo-zasadowej

L.p.Nazwa analizy
Używany skrótCena netto
132. (pO2, pCO2, pH) Gazometria   19,00 zł

Badania płynów

L.p.Nazwa analizy
Używany skrótCena netto
133. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego   25,00 zł
134. Badanie płynów z jam ciała   27,00 zł
135. WR – odczyn VDRL   10,00 zł
136. WR – odczyn USR WR 5,00 zł
137. Odwirowanie surowicy  
2,00 zł
138. Odwirowanie i przechowywanie surowicy   10,00 zł

 

L.p.Nazwa analizy
Używany skrótCena netto
139. Badanie na obecność antygenu H.Pylori   21,00 zł

Koszt pobrania materiału do badań wynosi:

  • w przypadku pojedynczego badania - 2,50 zł,
  • w przypadku wykonania wielu badań – 4,00 zł,
  • koszt pobrania gazometrii – 4,00 zł.

Badania serologiczne

L.p.Nazwa analizy
Używany skrótCena netto
1. Grupa krwi  (1 oznaczenie)   21,00 zł
2. Grupa krwi z wpisem do książeczki RUM (2 oznaczenia grupy + Coombs-PTA)   42,00 zł
3. Coombs - PTA   16,00 zł
4. Coombs - BTA   10,00 zł
5. Coombs - BTA+ oznaczenie grupy krwi (noworodek)  
20,00 zł
6.

Próba krzyżowa:

  • 1 biorca - 1 dawca
  • 1 biorca - 2 dawców
  • 1 biorca - 3 dawców
  • 1 biorca - 4 dawców
  • 1 biorca - 5 dawców
 

 

28,00 zł
33,00 zł
38,00 zł
43,00 zł
48,00 zł

7. Oznaczenie fenotypu RH   50,00 zł
8. Oznaczenie pojedynczego antygenu z układu Rh  
14,00 zł
9. Oznaczenie antygenu K z układu Kell  
18,00 zł
10. Pośredni test antyglobulinowy PTA - PEG   45,00 zł
11. Pośredni test antyglubulinowy klasyczny (odczyn Combs΄a klasyczny   35,00 zł
12. Test papai nowy IIº   35,00 zł
13. Bankowanie jednostek krwi (1 jednostka krwi / 1 doba)   15,00 zł
14. Wpis do książeczki RUM grupy krwi   15,00
Kociewskie Centrum Zdrowia

Copyrights © 2011 Kociewskie Centrum Zdrowia