Zakład Patomorfologii

  • Kierownik: lek. Leonard Gross
  • tel.: 58 774 95 85, 58 774 35 86.
L.p.Nazwa badania
Cena netto
1. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) z oceną lekarza histopatologa 50,00 zł
2. USG z oceną lekarza histopatologa 50,00 zł + cena bad. USG
3. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana pod kontrolą TK z oceną lekarza histopatologa 50,00 zł + cena bad. TK
4. Cytologia złuszczeniowa z oceną lekarza histopatologa 30,00 zł