Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Oddziały

Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

 • Kierownik Oddziału: lek.  Wojciech Zapaśnik, specjalista chorób wewnetrznych, specjalista kardiolog
 • Pielęgniarka Oddziałowa: Justyna Jelińska
 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 94 90
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 94 91
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 94 93
 • Intensywny Nadzór Kardiologiczny: tel. 58 774 94 94
 • Pracownia EKG: tel. 58 774 94 95
 • Pracownia prób wysiłkowych: tel. 58 774 94 98
 • Pracownia echokardiografii: tel. 58 774 94 96
 • Sekretariat: tel. 58 774 96 02

Zespół lekarski:

 • lek. Wojciech Zapaśnik
 • lek. Paweł Chojnacki
 • dr n. med. Marcin Gawrysiak
 • lek. Jarosław Malek
 • lek. Elżbieta Bluj
 • dr n. med. Marta Górnicka
 • lek. Patrycja Zapaśnik
 • lek. Agata Szymanowska
 • lek. Agata Polańska
 • lek. Radosław Januszewski
 • lek. Agnieszka Kowalska – Siczek
 • lek. Aneta Stróżyk
 • lek. Bożena Balita – Roszak

Oddział Kardiologii stanowi kompleksową opieką kardiologiczną nad chorymi.

Oddział posiada 34 łóżka, w tym 6 łóżek Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz łóżka ogólne z możliwością zabezpieczenia pacjentów w zapis telemetryczny.

Oddział Kardiologii posiada przyszpitalną Poradnię Kardiologiczną, która wykonuje świadczenia zgodnie z umową z NFZ.

Na oddziale wykonywane są badania i zabiegi z zakresu kardiologii:

 • Ekg spoczynkowe
 • Ekg wysiłkowe
 • Holter EKG
 • Holter RR
 • Echo serca przezklatkowe
 • Echo serca przezprzełykowe
 • Echo serca obciążeniowe
 • testy wysiłkowe
 • kontrola kardiowerterów i stymulatorów serca
 • wykonywane są zabiegi implantacji/wymiany kardiowerterów i stymulatorów serca
 • wykonywane są zabiegi kardiowersji elektrycznej.