Pracownia Serologii

Diagnostyka

Pracownia Serologii

 • Kierownik Pracowni: mgr Urszula Słowik
 • tel.: (58) 774 96 25

Pracownia Serologii i Bank Krwi posiada wykwalifikowany personel i nowoczesną aparaturę. W laboratorium obowiązuje zarządzanie Systemem Jakości i jako element szpitala legitymuje się certyfikatem PN ISO 9001:2015. Dział Serologii i Bank Krwi uczestniczy w krajowym systemie kontroli zewnątrz laboratoryjnej oraz stosuje, zgodnie z przyjętymi zasadami, system kontroli wewnątrz laboratoryjnej. Wszystko to gwarantuje wysoką jakość i tym samym wiarygodność badań laboratoryjnych.

Do zadań Pracowni Serologii należy:

wykonywanie w ciągu całej doby oznaczeń dla oddziałów szpitalnych:

 • grup krwi
 • prób zgodności
 • przeglądowego badania alloprzeciwciał odpornościowych
 • kwalifikacji do podania immunoglobuliny anty-RhD

a w wyznaczonych godzinach dla pacjentów ambulatoryjnych:

 • badania grup krwi
 • przeglądowego badania alloprzeciwciał odpornościowych
 • wpisu do dokumentu grup krwi

oraz ścisła współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Do zadań Banku Krwi należy:

 • składanie zamówień na krew i preparaty krwiopochodne w RCKiK Gdańsk
 • odbiór otrzymywanych preparatów krwiopochodnych
 • przechowywanie krwi i preparatów krwiopochodnych do czasu ich wydania na oddziały szpitalne
 • wydawanie preparatów krwiopochodnych na oddziały szpitalne
 • prowadzenie dokumentacji przychodów i rozchodów preparatów krwiopochodnych
 • nadzór nad sprawnością sprzętu do przechowywania krwi i preparatów krwiopochodnych oraz sprzętu do rozmrażania osocza

Wydawanie wyników:

 • dla oddziałów szpitalnych – w tym samym dniu
 • dla pacjentów ambulatoryjnych – w dniu następnym