Zespół ds. etycznych

Zespół ds. etycznych

W Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. powołany został Zespół ds. etycznych. Celem Zespołu jest rozwiązywanie problemów natury etycznej występujących w Kociewskim Centrum Zdrowia. 

Zarządzenie nr 3-2021 w sprawie powołania Zespołu ds. etycznych

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  • identyfikacja problemów etycznych
  • rozwiązywanie problemów natury etycznej, z którymi mogą zgłosić się osoby zatrudnione w Spółce oraz Pacjenci i ich bliscy
  • okresowe przedstawienie Zarządowi Spółki sprawozdania z prowadzonej działalności, w szczególności zgłoszonych problemów natury etycznej i sposobów ich rozwiązania.

Zespół został powołany w następującym składzie:

  1. Marzenia Piaskowska – Przewodnicząca
  2. Aleksandra Brdak
  3. Tomasz Kołacki
  4. Barbara Kudryńska
  5. Paulina Kusz-Andrearczyk
  6. Jakub Milewski

Kontakt z Zespołem pod numerami tel.: 58 77 49 514, 58 77 49 412, 58 77 49 421

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3-2021 – Regulamin Zespołu ds. etycznych

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3-2021