Poradnia Leczenia Zeza

Poradnie

Poradnia Leczenia Zeza

Zakres udzielanych świadczeń:

  • porady specjalistyczne
  • badania diagnostyczne
  • ćwiczenia ortoptystyczne

Lekarz przyjmujący w poradni:

  • lek. Magdalena Sildatke – Bauer

Ortoptysta przyjmująca w poradni:

  • Joanna Gramatowska

Zasady rejestracji i przyjęć:

Podstawą przyjęcia jest skierowane od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Rejestracja odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie w godzinach pracy Poradni (tel. 58 774 96 10).

Godziny przyjęć ortoptysty:

  • od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.00

Godziny przyjęć lekarza okulisty:

  • piątek 9.00 – 18.00