Szpital

Kontakt

Szpital

ODDZIAŁY

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 94 73
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 94 70
 • Dyżurka pielęgniarek OIT: tel. 58 774 94 72
 • Dyżurka pielęgniarek Anestezjologii: tel. 58 774 94 71

Oddział Chirurgiczny Ogólny

 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 95 60
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 95 61
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 95 64
 • Dyżurka pielęgniarek (część pooperacyjna): tel. 58 774 95 65
 • Sekretariat: tel. 58 774 95 66

Oddział Chorób Wewnętrznych

 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 95 00
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 95 01
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 95 05
 • Sekretariat: tel. 58 774 94 97

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 95 10
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 95 11
 • Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 58 774 95 14
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 95 19
 • Dyżurka położnych: tel. 58 774 95 18
 • Sekretariat: tel. 58 774 95 21

Oddział Kardiologiczny

 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 94 90
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 94 91
 • Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 58 774 94 92
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 94 93
 • Intensywny Nadzór Kardiologiczny: tel. 58 774 94 94
 • Pracownia EKG: tel. 58 774 94 95
 • Pracownia prób wysiłkowych: tel. 58 774 94 98
 • Pracownia echokardiografii: tel. 58 774 94 96
 • Sekretariat: tel. 58 774 96 02

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 94 90
 • Pracownia hemodynamiki: tel. 58 774 96 01
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 96 00
 • Sekretariat: tel. 58 774 96 02

Oddział Neonatologiczny

 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 95 30
 • Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 58 774 95 31
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 95 32
 • Sekretariat: tel. 58 774 95 21

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 95 40
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 95 41
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 95 45
 • Oddział Udarowy: tel. 58 774 95 46
 • Sekretariat: tel. 58 774 95 48

Oddział Okulistyczny

 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 94 80
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 94 81
 • Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 58 774 94 82
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 94 83
 • Sekretariat: tel. 58 774 94 85

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 95 70 
 • Pokój lekarski: tel.  58 774 95 71
 • Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 58 774 95 73
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 95 74
 • Sekretariat: tel. 58 774 95 66

Oddział Pediatryczny

 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 95 50
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 95 51
 • Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 58 5774 95 54 
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58774 95 55
 • Sekretariat: tel. 58 774 95 56

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 94 66
 • Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 58 774 94 65
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 94 64
 • Zespół Wyjazdowy: tel. 58 774 94 68

Poradnie

Biuro Obsługi Pacjenta z Izbą Przyjęć Planowych

 • tel.: 58 774 94 60, 58 774 94 00
 • Izba Przyjęć Planowych: tel.: 58 774 94 74

Poradnia Chirurgii Ogólnej

 • tel.: 58 774 96 05

Poradnia Ginekologiczno – Położnicza

 • Pokój lekarski: tel. 58 774 96 03
 • Gabinet położnej: tel. 58 774 96 04

Poradnia Kardiologiczna z Pracownią kontroli stymulatorów i kardiowerterów – stymulatorów serca

 • tel.: 58 774 94 98

Poradnia Leczenia Zeza

 • tel.: 58 774 96 10

Poradnia Medycyny Pracy

 • tel.: 58 774 96 08

Poradnia Neonatologiczna

 • tel.: 58  774 95 30

Poradnia Okulistyczna

 • tel.: 58 774 96 09

Poradnia Onkologiczna z Chemioterapią

 • tel.: 58 774 96 11

Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 • tel.: 58 774 96 06

Zakłady Diagnostyczne

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

 • tel.: 58 774 96 30, 58 774 96 31, 58 774 96 33

Pracownia Serologii i Bank Krwi

 • tel.: 58 774 96 25

Zakład Diagnostyki Bakteriologicznej

 • tel.: 58 774 94 43

Zakład Endoskopii

 • tel.: 58 774 96 17

Zakład Patomorfologii

 • tel.: 58 774 95 85, 58 774 95 86