Oddział Udarowy

Oddziały

Oddział Udarowy

 • Kierownik Oddziału: dr n. med. Karol Szadejko
 • Pielęgniarka Oddziałowa: Anna Piechowska, licencjat pielęgniarstwa spec. opieki długoterminowej
 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 95 40
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 95 41
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 95 45
 • Pododdział Udarowy: tel. 58 774 95 46
 • Sekretariat: tel. 58 774 95 48

Zespół lekarski:

 • Dr n. med. Karol Szadejko – Kierownik oddziału
 • Lek. Magdalena Małecka – Kmieciak
 • Lek. Wojciech Chlebowski
 • Lek. Joanna Borkowska
 • Lek. Natalia Iszler
 • Lek. Edyta Prudło
 • Lek. Anna Miłaszewska
 • Lek. Paweł Kaczorowski
 • Lek. Krzysztof Richert
 • Lek. Katarzyna Jurewicz
 • Lek. Alina Kiedrowicz – Kołakowska
 • Lek. Estera Drzymała
 • Lek. Aleksandra Majewska
 • Lek. Grzegorz Wochyń
 • Lek. Magdalena Tulińska

Oddział Udarowy zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorych  z udarem mózgu. Oddział dysponuje 4 łóżkami dla pacjentów w ostrej fazie udaru mózgu i 16 łóżkami dla chorych w podostrej fazie udaru.

Diagnostyka chorób układu nerwowego jest prowadzona między innymi w oparciu o badania obrazowe takie jak rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, USG i badania neurofizjologiczne.

W Oddziale znajduje się Pracownia Ultrasonografii Dopplerowskiej (w tym TCD i TCCD) do badań przepływów w tętnicach zewnątrz i wewnątrzczaszkowych, jak również Gabinet Badań Neurofizjologicznych wyposażony w EEG oraz EMG.

W Oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie udaru mózgu wg aktualnych zaleceń łącznie z leczeniem trombolitycznym. U każdego pacjenta od pierwszej doby pobytu wdrażany jest indywidualny program rehabilitacji.