Oddział Kardiologiczny

Oddziały

Oddział Kardiologiczny

 • Kierownik Oddziału: Prof. dr hab. n. med. Marek Koziński
 • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Justyna Jelińska
 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 94 90
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 94 91
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 94 93
 • Intensywny Nadzór Kardiologiczny: tel. 58 774 94 94
 • Pracownia EKG: tel. 58 774 94 95
 • Pracownia prób wysiłkowych: tel. 58 774 94 98
 • Pracownia echokardiografii: tel. 58 774 94 96
 • Sekretariat: tel. 58 774 96 02

Zespół lekarski:

 • Prof. dr hab. n. med. Marek Koziński – Kierownik oddziału
 • Lek. Wojciech Zapaśnik
 • Dr n. med. Marcin Gawrysiak
 • Dr n. med. Marta Górnicka
 • Lek. Patrycja Zapaśnik
 • Lek. Agnieszka Goral-Wojtoń
 • Lek. Agnieszka Kowalska-Siczek
 • Lek. Elżbieta Bluj-Nowalińska
 • Lek. Agata Polańska-Szczap
 • Lek. Aneta Stróżyk
 • Lek. Danuta Baran
 • Lek. Bożena Balita-Roszak
 • Lek. Radosław Januszewski
 • Lek. Grzegorz Tubis
 • Lek. Krzysztof Szyndler
 • Lek. Piotr Kasprzyk
 • Lek. Agata Szymanowska

Oddział Kardiologii stanowi kompleksową opieką kardiologiczną nad chorymi.

Oddział Kardiologii posiada przyszpitalną Poradnię Kardiologiczną, która wykonuje świadczenia zgodnie z umową z NFZ.

Na oddziale wykonywane są badania i zabiegi z zakresu kardiologii:

 • Ekg spoczynkowe
 • Ekg wysiłkowe
 • Holter EKG
 • Holter RR
 • Echo serca przezklatkowe
 • Echo serca przezprzełykowe
 • Echo serca obciążeniowe
 • testy wysiłkowe
 • kontrola kardiowerterów i stymulatorów serca
 • wykonywane są zabiegi implantacji/wymiany kardiowerterów i stymulatorów serca
 • wykonywane są zabiegi kardiowersji elektrycznej.