Przewodnik dla pacjenta

Strefa pacjenta

Przewodnik dla pacjenta

Zasady dotyczące przyjęć pacjentów

Przyjęcie w trybie nagłym

Jeśli zostałeś przywieziony do szpitala przez karetkę pogotowia, przywiozła Cię rodzina lub skierował lekarz pierwszego kontaktu lub na przykład lekarz z poradni z nagłym zachorowaniem wymagającym natychmiastowej hospitalizacji to:

 • w szpitalnym oddziale ratunkowym przeprowadzone zostaną niezbędne badania i pomiary oraz zostanie założona dokumentacja medyczna
 • jeśli w momencie przyjęcia do szpitala nie posiadasz niezbędnych dokumentów Twoi bliscy mogą je dostarczyć w trakcie Twojego pobytu w szpitalu
 • w zależności od decyzji lekarza zostaniesz przewieziony do odpowiedniego oddziału, zostaniesz na sali obserwacyjnej SOR lub z zaleceniami zostaniesz skierowany do domu. W razie konieczności Szpital zapewni w momencie przyjęcia piżamę i kapcie.

Przyjęcie w trybie planowym

Jeśli otrzymałeś skierowanie na przyjęcie do szpitala w trybie planowym to:

 • termin planowego przyjęcia do szpitala jest ustalany wstępnie przez pacjenta z lekarzem oddziału, na który zostałeś skierowany
 • po uzgodnieniu terminu przyjęcia zgłaszasz się w danym dniu do planowej izby przyjęć zgodniez wyznaczoną godziną
 • zgłaszając się do szpitala na uzgodniony termin musisz zabrać ze sobą:
  • dowód tożsamości
  • niezbędną dokumentację medyczną, która może być wykorzystana podczas Twojego leczenia
  • potrzebne przybory toaletowe, kapcie, bieliznę osobistą, piżamę i szlafrok
  • jeżeli stale przyjmujesz jakieś leki dobrze, żebyś miał informację od Twojego lekarza o lekach i ich dawkowaniu
 • podczas przyjęcia do szpitala zostaniesz poinformowany o przysługujących Tobie prawach i obowiazkach zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i otrzymasz wyciąg praw i obowiązków pacjenta
 • rzeczy wartościowe i pieniądze najlepiej pozostaw w domu, jeśli posiadasz je przy sobie – najlepiej przekaż je rodzinie ale możesz również oddać je do depozytu, gdzie zostaną one zabezpieczone, a ubranie będzie przekazane do szatni depozytowej
 • podczas przyjęcia do szpitala zostaniesz zaopatrzony w opaskę identyfikacyjną zakładaną na rękę, która zapewni, że personel nie pomyli Ciebie z innym pacjentem. Podczas całego pobytu w szpitalu będziesz miał możliwość identyfikacji personelu dzięki identyfikatorom zawierającym imię i nazwisko, grupę zawodową i komórkę organizacyjną w której jest zatrudniony.

Przy przyjęciu zostaniesz poproszony o wypełnienie oświadczenia, w którym wskażesz kto z Twoich bliskich będzie upoważniony do rozmowy z lekarzem na temat Twojego stanu zdrowia. Dzięki temu będziesz miał pewność, że nikt nieupoważniony nie otrzyma informacji o Twoim leczeniu ani nie będzie miał wglądu do Twojej dokumentacji medycznej. W oświadczeniu możesz również zaznaczyć, że nikt nie będzie miał dostępu do informacji, jeśli chcesz zachować je tylko dla siebie.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności administracyjnych i diagnostycznych związanych z przyjęciem do szpitala zostaniesz odprowadzony bądź odwieziony przez personel do odpowiedniego oddziału. Podczas przyjęcia pielęgniarka/położna zapozna Cię z topografią oddziału, ogólnymi zasadami pobytu i wskaże Twoją salę i łóżko. W oddziale zostaniesz zbadany przez lekarza oraz otrzymasz informację kto jest Twoim lekarzem prowadzącym. Otrzymasz również informację dotyczącą celu Twojego pobytu w szpitalu oraz planowanych procedur medycznych (badań diagnostycznych, zabiegów itp.). Niektóre z nich, aby można było je przeprowadzić będą wymagały Twojej świadomej pisemnej zgody (np. znieczulenie, zabieg operacyjny). Jeśli nie zrozumiałeś na czym polega planowany zabieg lub badanie masz prawo dodatkowo zapytać lekarza.

Zasady dotyczące pobytu w oddziale 

Pamiętaj, że podczas pobytu w szpitalu niezwykle ważna jest Twoja współpraca z lekarzami, pielęgniarkami/położnymi oraz pozostałym personelem. Staraj się aktywnie uczestniczyć w procesie diagnozowania, leczenia i pielęgnacji. Na pytania zadawane przez personel odpowiadaj rzeczowo i zgodnie z prawdą. Podczas wykonywania badań diagnostycznych stosuj się do wskazówek i poleceń wydawanych przez personel. Wszystkie te elementy mają na celu jak najsprawniejsze i możliwie najkrótsze przeprowadzenie procesu diagnostyczno-leczniczego. Jeśli przyjmujesz jakieś leki, koniecznie poinformuj o tym lekarza prowadzącego. Bez konsultacji z lekarzem nie zażywaj żadnych leków ani suplementów.

Przybliżony czas pobytu w szpitalu określi Twój lekarz prowadzący. Jest on uzależniony od Twojego schorzenia oraz zastosowanych procedur diagnostycznych i zabiegowych.

Przychodząc do szpitala zabierz ze sobą potrzebne przybory toaletowe, kapcie i własną bieliznę osobistą. Pamiętaj, że ważna jest stała i systematyczna wymiana bielizny na czystą.

Wszystkie produkty spożywcze przynoszone przez bliskich musisz skonsultować z lekarzem czy nie kolidują one z Twoją dietą lub planowanymi badaniami lub zabiegami. Nie przechowuj w sali chorych produktów o intensywnym zapachu. W przypadku, gdy posiadasz produkty łatwo psujące się, zgłoś pielęgniarce/położnej potrzebę skorzystania z lodówki oddziałowej.

Jeśli posiadasz ze sobą w szpitalu przedmioty wartościowe prosimy pamiętać, że są one przynoszone na własną odpowiedzialność, a personel naszej placówki nie odpowiada za nie. Przed pójściem na zabieg bądź badanie możesz oddać do depozytu oddziałowego np. biżuterię, protezę zębową, aparat słuchowy, sprzęt ortopedyczny, okulary itp.

Możesz korzystać z telefonu komórkowego pod warunkiem: niezakłócania pracy urządzeń medycznych, korzystania z aparatu w sposób nieuciążliwy dla pacjentów i personelu. W celu uprzyjemnienia sobie pobytu w szpitalu zabierz ze sobą książkę, czasopisma, krzyżówki itp.

Rozkład dnia

Przed śniadaniem wykonywane są zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne. Pacjenci obłożnie chorzy wykonują czynności higieniczne na sali chorych przy pomocy personelu szpitalnego, natomiast pacjenci chodzący czynności higieniczne wykonują samodzielnie w łazienkach. Podczas obchodu lekarskiego, w porze wykonywania zabiegów leczniczych, pielęgniarskich oraz w porze posiłków masz obowiązek przebywać w swojej sali. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.

Pacjenci otrzymują trzy posiłki dziennie:
śniadanie – ok. godz. 8.00
obiad – ok. godz. 13.00
kolacja – ok. godz. 17.00

Zasady żywienia pacjentów

Zasady żywienia w szpitalu oparte są o system dietetyczny. W przypadku gdy masz alergię lub nietolerancję na jakieś produkty poinformuj o tym lekarza. Możesz sprawdzić jadłospis w punkcie pielęgniarskim. Wykaz alergenów zawartych w produktach znajduje się na tablicy informacyjnej.

Informacje o stanie zdrowia 

Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela lekarz kierujący oddziałem lub lekarz prowadzący. Informacje może uzyskać pacjent oraz osoba wyznaczona przez niego podczas przyjęcia do szpitala zgodnie ze złożonym oświadczeniem. Informacje udzielane są tylko i wyłącznie osobiście.

Odwiedziny

Szpital zapewnia możliwość codziennych odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach. Ze względu na ciężki stan chorych lekarz uprawniony jest do ograniczenia odwiedzin. W przypadku pacjentów znajdujących się w izolatkach odwiedzający zobowiązani są ściśle stosować się do wskazówek personelu w zakresie zachowania szczególnych zasad higieny. W uzasadnionych przypadkach np. ze względów epidemiologicznych Prezes Zarządu Szpitala lub lekarz kierujący oddziałem mogą wprowadzić okresowo całkowity lub ograniczony zakaz odwiedzania chorych.

W okresach jesienno-zimowych odzież zewnętrzną należy pozostawić w szatni.

Osoba odwiedzająca zobowiązana jest zachowywać się w sposób nieuciążliwy dla odwiedzanego oraz innych pacjentów z zachowaniem należytego szacunku. Odwiedzający powinni  podporządkować się wskazówkom personelu medycznego. Nie prowadźcie głośnych rozmów, ani nie poruszajcie tematów, które mogą wprowadzić w stan niepokoju Ciebie lub innych pacjentów. Na oddziałach nie wskazane są odwiedziny z małymi dziećmi. Przy jednym pacjencie mogą przebywać jednocześnie tylko dwie osoby. Wyjątkiem jest Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, OINK oraz Oddział Udarowy, gdzie chorego może odwiedzić jednocześnie jedna osoba, w uzasadnionych przypadkach, leżących w interesie chorego, jest możliwość odstąpienia od tej  zasady po uzyskaniu zgody kierownika oddziału bądź dyżurującego lekarza.

Nie pozwalaj gościom siadać na swoim łóżku. Jako pacjent jesteś szczególnie narażony na bakterie itp. przynoszone z zewnątrz na odzieży.

Niedopuszczalne są odwiedziny osób będących pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Pamiętaj, że może to powodować zagrożenie bezpieczeństwa zarówno Twojego jak i innych pacjentów, dlatego nie pozwalaj na takie odwiedziny, jak również na to, aby Twoi goście przynosili ze sobą alkohol. Na terenie szpitala, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Na teren szpitala nie wolno także wprowadzać zwierząt.

Regulamin odwiedzin pacjentów Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. dostępny jest w dyżurce pielęgniarskiej.

Opieka nad bliskimi 

Podczas Twojego pobytu w oddziale masz prawo do tego aby bliska osoba towarzyszyła Tobie przez cały czas i opiekowała się Tobą, aby zapewnić Ci potrzebę bliskości i poprawić poczucie bezpieczeństwa. Zakres tej opieki powinien być ustalony indywidualnie za porozumieniem z lekarzem kierującym oddziałem, pielęgniarką/położną.

Najczęściej opieka ta polega na przebywaniu z Tobą, rozmowie, wspólnym czytaniu czy oglądaniu telewizji. Twoja bliska osoba może pomagać Ci przy wstawaniu z łóżka, dotarciu do toalety, spacerach. Istotne jest aby ktoś z Twoich bliskich uczestniczył razem z Tobą w przygotowaniu do samoopieki po wypisie ze szpitala (udział w czynnościach pielęgnacyjnych). Jeśli będziesz wymagał pomocy przy codziennej toalecie, jedzeniu czy piciu (tylko w przypadku pacjentów przytomnych), ćwiczeniach mowy w przypadku zaburzeń neurologicznych – również może pomagać Twój opiekun.

Należy pamiętać, że osoby opiekujące się Tobą, ze względów sanitarnych, nie mogą przygotowywać posiłków we własnym zakresie na terenie szpitala. Również nie wolno karmić pacjentów dodatkowymi posiłkami bez konsultacji z lekarzem kierującym oddziałem, pielęgniarką/położną. Osoby odwiedzające i opiekujące się Tobą muszą się podporządkować zasadom panującym w oddziale oraz poleceniom personelu medycznego.

Szczegółowa informacja o zasadach sprawowania opieki nad pacjentem w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. przez rodzinę i bliskich dostępna jest w dyżurce pielęgniarskiej.

Zapobieganie zakażeniom 

Zakażenia są problemem we wszystkich szpitalach na całym świecie, a zapobieganie im dotyczy pacjentów, lekarzy, pielęgniarek/położnych i wszystkich innych pracowników szpitala. Dlatego w naszym szpitalu funkcjonuje system nadzoru nad zakażeniami i higieną. Jako pacjent musisz pamiętać o podstawowych zasadach zachowania higieny:

 • każdorazowo myj ręce przed piciem i jedzeniem
 • zawsze myj ręce przed wyjściem z toalety
 • używaj mydła i ciepłej wody nie krócej niż 30 sekund
 • dezynfekuj ręce jeśli jest taka możliwość, pozwól aby preparat pozostał na rękach aż do wyparowania, nie osuszaj dłoni ręcznikiem, takie środki usuwają z rąk o wiele więcej bakterii niż mydło
 • jeżeli masz ranę pod opatrunkiem, założony cewnik lub wenflon nie dotykaj ich
 • poproś by nie odwiedzali Cię krewni i przyjaciele jeśli są przeziębieni i źle się czują.

Segregacja odpadów 

W naszym szpitalu segregujemy odpady. Na każdym piętrze znajdują się pojemniki, do których możesz wyrzucić szkło i plastik. Jeśli chcesz się pozbyć zużytych baterii, nie wyrzucaj ich do kosza na śmieci lecz oddaj w punkcie pielęgniarskim.

Badanie satysfakcji pacjenta 

Aby poznać Twoją opinię dotyczącą naszej placówki corocznie okresowo przeprowadzamy „Badanie satysfakcji pacjenta”. Pacjenci anonimowo wypełniają ankiety, na podstawie których wyciągamy wnioski służące poprawie jakości usług w naszym szpitalu. Jeśli Twój pobyt w szpitalu przypadnie w okresie, kiedy przeprowadzane jest badanie, zachęcamy Cię abyś wziął w nim udział i wyraził swoją opinię.

Skargi i wnioski 

Jeśli poczujesz, że Twoje prawa są łamane, bądź w jakiś sposób ograniczane przez personel naszej placówki wiedz, że w każdej chwili możesz się zwrócić do bezpośredniego przełożonego tego pracownika w celu poinformowania go o zaistniałych zdarzeniach. W sytuacji, gdy nie jesteś usatysfakcjonowany możesz zwrócić się pisemnie i złożyć skargę  w sekretariacie Zarządu Szpitala.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: SKARGI I WNIOSKI

Wypis ze szpitala 

Na koniec pobytu w szpitalu otrzymasz kartę wypisową, która zawierać będzie najważniejsze kwestie dotyczące Twojego leczenia i dalsze wskazówki lekarskie, a także otrzymasz wskazówki pielęgniarskie dotyczące samoopieki bądź opieki oraz wskazówki dietetyczne.
Przy wypisie w razie wątpliwości zadaj pytania Twojemu lekarzowi:

 • zapytaj jak przyjmować przepisane leki, w jakich dawkach, o jakich porach dnia i w jakich odstępach czasu od spożywanych posiłków
 • jakie są możliwe skutki uboczne i czy podczas podawania leku należy okresowo wykonywać badania laboratoryjne
 • czy przepisane w szpitalu leki można przyjmować z innymi lekami, witaminami, ziołami, suplementami diety
 • czy podczas przyjmowania leków mogą wystąpić działania uboczne (ból brzucha, nudności, wysypka skórna itp.). Dowiedz się, jak należy wówczas postąpić
 • czy i gdzie kontynuować leczenie i na jakich zasadach.

Udostępnianie dokumentacji medycznej 

Podczas pobytu w oddziale masz prawo wglądu do wyników badań i dokumentacji medycznej w oryginale lub w formie kopii (za każdą stronę kserokopii pobiera się opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem).

Usługi odpłatne 

W przypadku braku ubezpieczenia koszty związane z pobytem w szpitalu wyliczone zostaną według kosztu jednostkowego produktu NFZ +10% oraz cennika szpitala.

Parking

Wjeżdżając na teren szpitala można skorzystać z parkingu. Wjazd na parking będzie możliwy poprzez pobranie biletu parkingowego rotacyjnego przy wjeździe. Odpłatność za korzystanie z parkingu wynosi 2 zł (do 2 godzin) a za kolejne godziny:

 • od 3 – 5 godzin: za każdą rozpoczętą godzinę 1 zł
 • od 6 – 11 godzin: za każdą rozpoczętą godzinę 0,50 zł

Opłaty stałe dla biletów jednorazowych:

 • powyżej 11 godzin – do 24 godzin: 8 zł
 • powyżej 1 dnia do 7 dni: 12 zł
 • powyżej 7 dni do 14 dni: 20 zł
 • powyżej 14 dni: 30 zł.

Opłaty należy uiścić w automacie usytuowanym przy wjeździe na parking. Stawką zerową objęci są Honorowi Dawcy Krwi. Każda osoba wjeżdżająca na teren parkingu w celu podwiezienia pacjenta nie ponosi opłaty pod warunkiem, że opuści część płatną w ciągu 30 minut. W przypadku zagubienia biletu parkingowego opłata wynosi 50 zł za wydanie biletu awaryjnego.

Parking dla osób niepełnisprawnych (znajdujący się po prawej stronie, przed wjazdem na teren szpitala) jest bezpłatny.

Coś dla ducha i dla ciała 

Mając na uwadze Twój komfort oraz dążąc do obniżenia stresu związanego z pobytem na terenie szpitala, funkcjonują dla Ciebie:

Kiosk wielobranżowy

Kiosk wielobranżowy znajduje się na parterze w holu głównym obok wind. Można tu zakupić prasę, napoje, słodycze, przybory toaletowe oraz bieliznę.

Kiosk jest czynny:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 20.00
 • w soboty od 8.00 do 18.00
 • w niedziele od godziny 10.00 do 18.00
 • w święta od godziny 12.00 do 17.00

Kaplica szpitalna

W naszym szpitalu opiekę duszpasterską wyznania rzymskokatolickiego nad pacjentami i pracownikami szpitala sprawuje ksiądz z Parafii pw. Św. Mateusza. Ksiądz odwiedza chorych na oddziałach szpitalnych, dodając otuchy cierpiącym i służąc im pomocą.

Ponadto kapelan sprawuje posługę w kaplicy szpitalnej znajdującej sie na I piętrze odprawiając Msze Święte oraz nabożeństwa. Msze św. odprawiane są w niedziele i święta o godz. 7.00. Spowiedź święta odbywa się przed Mszą św. w kaplicy oraz w soboty od godz. 7.00 podczas wizyty duszpasterskiej na oddziałach.

Kaplica czynna jest we wszystkie dni tygodnia między godziną 7.00 – 19.30. Posługa sakramentalna sprawowana jest w oddziałach szpitalnych codziennie przez Nadzwyczajnych Szafarzy.

Kontakt telefoniczny: 511 484 301

Pacjenci innych wyznań w celu uzyskania posługi mogą skomunikować się z przedstawicielami innych wyznań i kościołów. Informacje na temat kontaktu do przedstawicieli uzyskasz od pielęgniarki/położnej lub przeczytasz na tablicy ogłoszeń w oddziale.

Dostęp do internetu

W sytuacji gdy nie dysponujesz  prywatnym dostępem do Internetu, a z ważnych przyczyn musisz z niego skorzystać, w szpitalu dostępny jest mobilny komputer do kontaktu zewnętrznego z dostępem do internetu.Jeżeli chcesz skorzystać z internetu, poinformuj o tym pielęgniarkę/położną.  Przed skorzystaniem będziesz zobowiązany do zapoznania się regulaminem korzystania i potwierdzenia podpisem akceptacji warunków regulaminu.

Dostęp do telewizji

Każda sala chorych wyposażona jest w telewizor. Telewizję można oglądać odpłatnie, wrzucając monetę do specjalnego pojemnika umieszczonego obok telewizora. Szczegółowy cennik znajdziesz na pojemniku. Pamiętaj, aby oglądanie telewizji uzgodnić z pacjentami leżącymi z Tobą w sali, tak aby nie było uciążliwe dla innych.