Zakup sprzętu i remont

Projekty unijne

Zakup sprzętu i remont

 

Nazwa projektu: Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej oraz wykonanie prac remontowych w Specjalistycznym Szpitalu św. Jana w Starogardzie Gdańskim
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
Priorytet: VII Ochrona zdrowia i system ratownictwa
Działanie: 7.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie: –
Okres realizacji: od 01.01.2010r. do 25.05.2010r.
Beneficjent: Specjalistyczny Szpital św. Jana
Partner: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o
Wartość projektu: 2 261 027,83 zł
Dofinansowanie UE: 1 541 193,93 zł
O projekcie: Potencjalni pacjenci Szpitala w Starogardzie Gdańskim to mieszkańcy powiatu Starogardzkiego i okolic czyli ponad 120 tys. osób. Roczna liczba korzystających pacjentów z usług Szpitala to około 70 000 osób. Najczęściej zapadają oni na choroby układu krążenia i choroby nowotworowe. Choroby te są również najczęstszą przyczyna śmierci mieszkańców powiatu Starogardzkiego. Celem projektu jest lepsze diagnozowanie tych chorób, poprawa profilaktyki, bardziej skuteczne i komfortowe leczenie pacjentów oraz obniżenie wskaźnika umieralności na choroby układu krążenia i choroby nowotworowe w powiecie Starogardzkim. Inwestycja polegała na zakupie specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej:

dla Oddziału Kardiologicznego
 • 3 defibrylatory
 • 12 strzykawkowych pomp infuzyjnych
 • 7 łóżek reanimacyjnych
 • respirator
 • zestaw do prób wysiłkowych
 • aparat do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy
 • 6 kardiomonitorów
 • echokardiograf
 • zestaw telemetryczny
dla Oddziału Neurologicznego (Pododdział Udarowy)
 • defibrylator
 • 3 ssaki
 • wózek do mycia pacjentów
 • 6 wózków inwalidzkich z oparciem pod głowę i kark
 • doppler transkranialny
 • 10 kardiomonitorów
 • 10 łóżek specjalistycznych
 • 4 łóżka zwykłe
 • 16 stolików dla pacjentów
 • stół pionizacyjny
 • holter EKG przenośny
 • holter ciśnieniowy przenośny
 • respirator
 • terapimaste
 • 2 wózki transportowe
dla Zakładu Patomorfologii
 • digestorium
 • stół sekcyjny
 • mikrotom saneczkowy
dla Zakładu Endoskopii
 • wideogastroskop
 • wideokolonoskop
 • tor wizyjny
 • stacje robocza do systemu ENDOBAZA
 • myjnia automatyczna
 • myjnia ultradzwiękowa.

Ponadto wykonano remont 3 sal na Oddziale Kardiologicznym, remont Poradni Kardiologicznej, remont Zakładu Endoskopii oraz Zakładu Patomorfologii (razem wyremontowano – 283,2 m2).

Projekt zakładał również wykonanie przez Partnera – Kociewskie Centrum Zdrowia  Sp. z o. o.  – Programu przesiewowych badan echokardiograficznych dla 240 pacjentów  z powiatu starogardzkiego po 40 roku życia oraz przeszkolenie 5 lekarzy.