Oddział Intensywengo Nadzoru Kardiologicznego

Oddziały

Oddział Intensywengo Nadzoru Kardiologicznego

Pracownia Radiologii Zabiegowej, Pracownia Hemodynamiki, Elektrofizjologii

 • Kierownik Oddziału: lek. Wojciech Zapaśnik, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog 
 • Zastępca Kierownika Oddziału: lek. Marek Sołoduch, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
 • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Justyna Jelińska
 • Pielęgniarka koordynująca: Lidia Trzos
 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 94 90
 • Pracownia hemodynamiki tel. 58 774 96 01
 • Dyżurka pielęgniarek : tel. 58 774 96 00
 • Sekretariat: tel. 58 774 96 02

Zespół lekarski:

 • Lek. Wojciech Zapaśnik – Kierownik oddziału
 • Lek. Marek Sołoduch
 • Lek. Jacek Janczak
 • Lek. Piotr Bazydło

Oddział oferuje kompleksową opiekę medyczną dla pacjentów chorych lub zagrożonych chorobą wieńcową oraz schorzeniami serca i naczyń krwionośnych.

oddziale wykonywane są badania i zabiegi z zakresu kardiologii:

 • koronarografia
 • PTCA przezskórna angioplastyka wieńcowa
 • FR – pomiar cząsteczkowej rezerwy przepływu wieńcowego
 • IVUS – ultrasonografia wewnątrznaczyniowa.