Całodobowe lądowisko

Projekty unijne

Całodobowe lądowisko

Nazwa projektu: Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Kociewskiego Centrum Zdrowia
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Priorytet: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii
Poddziałanie: –
Okres realizacji: od 14.12.2016r. do 31.10.2017r.
Beneficjent: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o
Partner: –
Wartość projektu: 1 185 470,62 zł
Dofinansowanie UE: 813 043,35 zł.
O projekcie: Projekt wybudowania całodobowego lądowiska przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z . o. o. i dostosowania do Rozporządzenia Ministra Zdrowia ma w szczególności na celu:

 • zapewnienie bezpiecznego transportu lotniczego pacjentów ze stanami zagrożenia życia wymagających natychmiastowej pomocy medycznej
 • możliwość całodobowego lądowania
 • zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności województwa pomorskiego w dostępie do szybkiej, kwalifikowanej pomocy medycznej w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia
 • zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów transportowanych z miejsca wypadków
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy zespołów ratowniczych.
Zakres inwestycji obejmuje:
 • budowę utwardzonego placu pod lądowisko dla śmigłowców sanitarnych wraz z ogrodzeniem terenu
 • budowę drogi dojazdowej do płyty lądowiska
 • przebudowę drogi wewnętrznej
 • budowę kanalizacji deszczowej odwadniającą płytę lądowiska
 • przebudowę kanalizacji sanitarnej
 • budowę instalacji oświetlenia płyty lądowiska
 • montaż oświetlenia przeszkodowego i oznaczenia przeszkodowego dziennego
 • budowę instalacji monitoringu lądowiska
 • montaż wiatrowskazów
 • montaż tablic informacyjnych

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.