Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oddziały

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

 • Kierownik Oddziału: dr n. med. Piotr Minowski, specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista endokrynologii
 • Zastępca Kierownika Oddziału: lek. Mariusz Zwaliński, specjalista położnictwa i ginekologii
 • Położna Oddziałowa: mgr Marzena Piaskowska, specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego
 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 95 10
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 95 11
 • Położna Oddziałowa: tel. 58 774 95 14
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 95 19
 • Dyżurka położnych: tel. 58 774 95 18
 • Sekretariat: tel. 58 774 95 21

Zespół lekarski:

 • Prof. dr hab. med. Krzysztof Preis
 • Prof. dr hab. med. Małgorzata Świątkowska-Freund
 • Dr med. Zofia Pankrac
 • Dr med. Altankhorol Damdinsuren
 • Dr med. Wojciech Gościniak
 • Lek. med. Andrzej Kamiński
 • Lek. med. Łukasz Rajca

Oddział posiada 40 łóżek i jest podzielony na odcinek ginekologii z patologią ciąży oraz położnictwo. Ponadto wyposażony jest w blok porodowy z salą operacyjną. W zakresie świadczeń ginekologicznych udzielanych przez oddział w ramach diagnostyki i leczenia można wyróżnić:

 • ostre i przewlekłe stany zapalne, urazy narządów płciowych i nieprawidłowe krwawienia z narządu rodnego
 • stany przedrakowe i choroby nowotworowe narządów płciowych
 • zaburzenia okresu przekwitania.

Oddział przeprowadza leczenie operacyjne w obrębie zewnętrznych i wewnętrznych narządów płciowych, które wyróżnia m.in. leczenie korekcyjne, plastyczne, z zastosowaniem laparoskopii. Oddział zajmuje się również diagnostyką histeroskopową oraz wykonuje badania kolposkopowe, także w zakresie profilaktycznych programów zdrowotnych.

Na sali porodowej odbywają się porody drogami natury (istnieje możliwość odbywania porodów rodzinnych).

Poród jest fizjologicznym i naturalnym procesem, którego nie musisz się uczyć. Możesz wykorzystać swoje naturalne zdolności gdy uwierzysz we własne siły, rodzisz w sprzyjającym, dającym poczucie bezpieczeństwa otoczeniu w obecności osób bliskich.

Zapewniamy Państwu intymne warunki do odbycia porodu. Dysponujemy trzema jednoosobowymi salami porodowymi przystosowanymi do porodów rodzinnych. Każda sala porodowa posiada węzeł sanitarny i wyposażona jest w piłkę, worek sako, materace, drabinki, krzesło porodowe i nowoczesne łóżko porodowe. W samodzielnej sali rodząca może przyjmować pozycję wertykalne, które często instynktownie wyczuwa. Może również korzystać z immersji wodnej w celu łagodzenia bólu porodowego.

Kobieta otoczona jest profesjonalną troskliwą opieką ze strony położnych i lekarzy. Stwarzamy godne warunki do porodu, dostępne każdej kobiecie. Bezpośrednio po urodzeniu realizujemy pierwszy kontakt skóra do skóry. Noworodek kładziony jest na gołym brzuchu mamy, jeszcze przed przecięciem pępowiny. Duży nacisk kładzie się na umożliwienie bliskiego kontaktu matki z dzieckiem (dziecko przebywa od momentu urodzenia z matką) oraz promocję karmienia piersią. Na oddziale położniczym dziecko przebywa cały czas z mamą (z wyjątkiem noworodków wymagających pomocy medycznej oraz pacjentek w pierwszej dobie po cięciu cesarskim). Personel lekarsko – pielęgniarski przekazuje matkom niezbędną wiedzę z zakresu pielęgnacji noworodków i karmienia piersią.

Osoba towarzysząca przy porodzie:

 • musi być zdrowa
 • czysto ubrana
 • powinna posiadać obuwie zamienne lub ochraniacze na obuwie
 • bezwzględnie podporządkować się poleceniom personelu Sali Porodowej
 • nie może być pod wpływem alkoholu.

Zakres zabiegów diagnostyczno – leczniczych wykonywanych na oddziale:

 • Diagnostyka zaburzeń endokrynologicznych
 • Kolposkopia
 • Histeroskopia
 • Diagnostyczne wyłyżeczkowanie, pobieranie wycinków
 • Operacje brzuszne: łagodne guzy przydatków, mięśniaki macicy
 • Operacje pochwowe: plastyka pochwy, amputacje szyjki macicy, usunięcie macicy drogą pochwową.