Szpitalny Oddział Ratunkowy

Oddziały

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 • Kierownik Oddziału: lek. med. Zbigniew Brzozowski
 • Pielęgniarka Oddziałowa: Maria Wotkowska
 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 94 66
 • Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 58 774 94 65
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 94 64
 • Zespół Wyjazdowy: tel. 58 774 94 68

Zespół lekarski (Szpitalny Oddział Ratunkowy i Ratownictwo Medyczne)

 • Lek. Maciej Oleszczak
 • Lek. Małgorzata Kruczyńska-Jura
 • Lek. Anna Ryniak
 • Lek. Adrian Gęsicki
 • Lek. Kevin Komar
 • Lek. Sylwia Smaza
 • Lek. Radosław Trzciński
 • Lek. Jakub Jażdżewski

Zespół lekarski (Ambulatorium Chirurgiczne)

 • Dr n. med. Jan Sapieżko
 • Dr n. med. Robert Gruda
 • Lek. Grzegorz Błąk
 • Lek. Robert Wierzba
 • Lek. Anna Kozyra
 • Lek. Kacper Kociszewski
 • Lek. Wojciech Lewiński
 • Lek. Sebastian Dajnowiec
 • Lek. Michał Szczepański

Na oddziale znajduje się 14 łóżek. Oddział ten funkcjonuje jako jednostka Systemu Ratownictwa Medycznego, zajmująca się stanami zagrożenia życia ściśle współpracując z zespołami wyjazdowymi ratownictwa medycznego i innymi oddziałami szpitalnymi. Charakterystyka jego pracy sprowadza się do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, a więc stanu polegającemu na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagającym podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego mogą zgłaszać się osoby w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, zachorowaniach, zatruciach bądź urazach.

Szpitalny Oddział Ratunkowy skupia się na:

 • udzielaniu świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce, niezbędnej pomocy lekarskiej oraz podjęciu leczenia w zakresie koniecznym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które uległy nagłemu zachorowaniu, zatruciu bądź urazowi i zostały przewiezione przez zespół ratownictwa medycznego lub zgłosiły się samodzielnie
 • udzielaniu pomocy ofiarom zdarzeń masowych i katastrof
 • nadzorze merytorycznym i analizie funkcjonowania systemu zintegrowanego ratownictwa medycznego na terenie powiatu starogardzkiego
 • edukacji i promocji zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej.

Oddział składa się z gabinetów:

 • informacji, przyjęć i wstępnej segregacji chorych
 • reanimacyjno – zabiegowego
 • obserwacyjnego
 • konsultacyjnego
 • diagnostycznego.

SOR nie wykonuje usług diagnostyczno – obserwacyjnych dla placówek POZ. Ośrodki te są zobowiązane w ramach kompetencji lekarza POZ do wykonywania badań diagnostycznych i zapewnienia konsultacji specjalistycznych.

Pacjentom, którzy przed zgłoszeniem się do szpitala korzystali z innej placówki służby zdrowia, lekarz udzielający porady i informujący pacjenta o potrzebie zgłoszenia się do szpitala powinien wystawić skierowanie.

Zespoły Ratownictwa Medycznego

Spółka zawarła umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na 4 zespoły ratownictwa medycznego:

 • 3 zespoły podstawowe P z miejscami wyczekiwania: Kaliska, Skórcz, Starogard – przy CPR w Starogardzie Gdańskim
 • 1 zespół reanimacyjny S – Specjalistyczny z miejscem wyczekiwania przy Szpitalu.

W placówce funkcjonuje również Zespół Transportu Sanitarnego.