Programy profilaktyczne NFZ

Strefa pacjenta

Programy profilaktyczne NFZ

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Choroba nowotworowa może dotknąć także Ciebie. Nie zwlekaj!
Zgłoś się na bezpłatne badanie cytologiczne. Jak najwcześniejsze wykrycie choroby, przy obecnym rozwoju medycyny, daje niemal całkowitą pewność wyleczenia

Programem profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów szyjki macicy objęta jest populacja kobiet w wieku od 25 do 59 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badanie przysługuje pacjentce 1 raz w ciągu 3 lat.

Rejestracja tel. 58 774 96 04 lub osobiście w Poradni Ginekologiczno – Położnicznej (parter).

Rak szyjki macicy jest szóstym, co do częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce. Rocznie choroba ta dotyka ok. 4,4 tys. kobiet. Rocznie ok. 1730 Polek umiera z tego powodu. Celem programu jest zmniejszenie umieralności kobiet na raka szyjki macicy w szczególności poprzez wykrywanie stanów przedrakowych oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wprowadzenie na terenie całego kraju jednolitego modelu postępowania diagnostycznego. W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, każdego roku w Polsce notuje się 13 przypadków raka szyjki macicy na 100 tys. kobiet. Rozwój raka inwazyjnego poprzedza stosunkowo długi okres zamian przedrakowych. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie zmian przedrakowych, które pozwali na szybkie podjęcie odpowiedniego leczenia, które nie pozwoli na dalszy rozwój choroby i umożliwi całkowite wyleczenie.

Należy wiedzieć, że czynnikami ryzyka, które mogą warunkować zachorowanie są min.:

  • zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
  • wiek – zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem
  • szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 r.ż.
  • wczesne rozpoczęcie życia seksualnego
  • duża liczba partnerów seksualnych
  • duża liczba odbytych porodów
  • niski status społeczny i ekonomiczny
  • palenie papierosów
  • stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym

Porada na etapie podstawowym obejmuje: przeprowadzenie wywiadu, wypełnienie ankiety, pobranie materiału do badania cytologicznego, edukację w zakresie profilaktyki nowotworu szyjki macicy, wysłanie pobranego materiału wraz z wypełnioną ankietą do pracowni diagnostycznej, wręczenie przez lekarza pacjentce wyniku badania i decyzja co do dalszego postępowania, zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po trzech latach w ramach programu. Jeżeli wynik badania jest prawidłowy, to na następne badanie cytologiczne w ramach programu należy zgłosić po 3 latach, chyba że na otrzymanym wyniku badania jest informacja o zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy.

Jeżeli wynik badania cytologicznego wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości lekarza, pacjentka zostanie skierowana na dalsze badania na etapie pogłębionym programu, który obejmuje: badanie kolposkopowe i ewentualne badanie histopatologiczne wycinków.

Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy zostaną skierowane (poza programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z NFZ umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.