Zakład Patomorfologii

Diagnostyka

Zakład Patomorfologii

  • Kierownik Zakładu:  lek. Leonard Gross, specjalista patomorfolog
  • tel.: 58 774 95 85, 58 774 95 86

Zakład posiada laboratorium oraz prosektorium. Z diagnostyki wykonywanej przez Zakład, Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuje program profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny (badania cytologiczne, badania kolposkopowe). Badania histopatologiczne i inne wykonywane są dla szpitala oraz na zlecenia innych podmiotów.

Zakres wykonywanych badań:

Diagnostyka patomorfologiczna:

  • histopatologia
  • immunohistochemia
  • cytologiamzłuszczeniowa (płyny i popłuczyny z jam ciała)
  • cytologia ginekologiczna profilaktyczna bieżąca i z programu raka szyjki macicy (SIMP)
  • BACC (biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana pod kontrolą USG i TK)
  • badania śródoperacyjne
  • sekcje zwłok.

Zasady rejestracji i przyjęć:

Badania wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza placówki ochrony zdrowia posiadającej umowę ze szpitalem na ten zakres badań lub odpłatnie.

Godziny przyjęć:

  • od poniedziałku do piątku od 7.00 – 14.35