Środki ochrony indywidualnej

Projekty unijne

Środki ochrony indywidualnej

Nazwa Projektu: Pomorscy medycy- bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020
Priorytet: V „Zatrudnienie”
Działanie: 5.4. Zdrowie na rynku pracy
Okres realizacji: 01.02.2021-31.12.2021
Beneficjent:  Województwo Pomorskie
Wartość Projektu:  24 964 170, 00 zł
Dofinansowanie: 21 219 544, 50 zł

Środki uzyskane przez Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.: 500 000, 00 zł

O Projekcie:
Celem projektu jest ograniczenie czynników ryzyka w środowisku pracy, wynikające z kontaktu z pacjentem zakażonym lub potencjalnie zakażony wirusem Sars-Cov-2, poprzez zabezpieczenie pracowników m.in. podmiotów leczniczych i jednostek państwowych systemu ratownictwa medycznego w sprzęt i wyposażenie najbardziej kluczowe dla skutecznej walki z epidemią COVID – 19.

Cel zrealizowany zostanie poprzez udzielenie grantów, dla podmiotów, które posiadają umowę z NFZ, w ramach trzech modułów:

Moduł I przeznaczony jest dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego osób z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,

Moduł II dedykowany jest zespołom ratownictwa medycznego,

Moduł III ma wspierać podmioty lecznicze, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorców prywatnych prowadzących leczenie psychiatryczne i terapię uzależnień w formie stacjonarnej.

Granty mogą być przeznaczone m.in. na wyroby medyczne jednorazowego użytku, w szczególności gogle, maseczki, rękawiczki, kombinezony oraz środki i narzędzia do dezynfekcji, m.in.: środki do dezynfekcji, myjnie, zamgławiacze.