Przygotowanie do badania TK

Strefa pacjenta

Przygotowanie do badania TK

Szanowna Pani, Szanowny Panie
Zostanie Pani/ Pan poddany badaniu tomografu komputerowego (TK).

1. Cel badania TK
Lekarz kierujący zleca badanie TK w przypadkach urazów, podejrzenia krwawienia, stanów zapalnych i przy podejrzeniu guza. Tomografia komputerowa wskazuje lokalizację guza, infekcji lub zatoru. Badanie TK służy wykrywaniu i monitorowaniu stanu choroby oraz dla oceny odpowiedzi na leczenie.

2. Przygotowanie do badania
W zależności od badanej część ciała, personel wykonujący badanie może poprosić o zdjęcie części lub całość ubrania i założenie ubioru jednorazowego. Należy usunąć metalowe przedmioty, takie jak pasek, biżuteria, protezy zębowe i okulary, które mogą wpływać na jakość obrazów. Przed badaniem TK należy powstrzymać się od jedzenia na 5 godzin ale należy przyjąć leki normalnie (za wyjątkiem pacjentów z cukrzycą).

3. Ryzyko związane z badaniem
Narażenia na promieniowanie jonizujące

Podczas tomografii komputerowej będzie Pani/Pan na krótko narażony na promieniowanie jonizujące. Ilość promieniowania jest większa niż podczas zwykłego prześwietlenia, ponieważ tomografia komputerowa zbiera bardziej szczegółowe informacje. Niskie dawki promieniowania stosowane w tomografii komputerowej nie powodują długotrwałych skutków dla narządów, chociaż przy znacznie wyższych dawkach może wystąpić niewielki wzrost potencjalnego ryzyka raka.
Korzyści związane z badaniem TK przewyższają związane z nim ryzyko. Dzięki nowoczesnym metodom obrazowania stosuje się najniższą możliwą dawkę promieniowania, równocześnie uzyskując obrazy medyczne o najwyższej jakości.

Ciąża
Poinformuj personel wykonujący badanie TK, jeśli jesteś w ciąży. Chociaż promieniowanie jonizujące użyte do tomografii komputerowej nie powinno spowodować uszkodzenia płodu, w przypadku wczesnej ciąży nie można wykluczyć wpływu na wystąpienie wad płodu. Lekarz kierujący może zlecić inne badanie, takie jak USG lub MRI, aby uniknąć narażenia płodu na promieniowanie.

4. Reakcje niepożądane na podanie dożylne środka kontrastowego
W przebiegu badania może zaistnieć konieczność użycia specjalnego barwnika zwanego środkiem kontrastowym zawierającego Jod poprawiającego wartość diagnostyczną obrazów. Najczęściej wiąże się to z podaniem niewielkiej ilości tego środka w formie płynu w postaci iniekcji dożylnej. Może to być również płyn podawany do wypicia lub do odbytnicy. W niewielkiej liczbie przypadków, środek kontrastowy może powodować objawy niepożądane pod postacią reakcji alergicznej. Większość reakcji jest łagodna i powoduje jedynie wysypkę lub świąd. W rzadkich przypadkach reakcja alergiczna może być poważna, a nawet zagrażająca życiu. Poinformuj personel wykonujący badanie TK, jeśli kiedykolwiek miałeś reakcje niepożądane na środek kontrastowy.
Podawane podczas badania TK środki kontrastowe powodują czasowe nieznaczne pogorszenie funkcji nerek zwane pokontraktową niewydolnością nerek. W przypadku osób z niewydolnością nerek mogą powodować pogorszenie stanu niewydolności nerek. Poinformuj personel wykonujący badanie TK jeśli cierpisz na niewydolność nerek lub cukrzycę.

5. Przebieg badania
Badanie TK jest bezbolesne i zajmuje tylko kilka minut. Cała procedura trwa zwykle nie dłużej niż 30 minut.
Tomografy komputerowe posiadają krótki tunel tzw. gantry, w którym znajdują się lampa rentgenowska i detektory, do którego wjeżdża ruchomy stół z badanym. Podczas badania detektory i lampa rentgenowska obracają się wokół badanego. Każdy obrót daje kilka obrazów cienkich przekrojów badanego ciała. W trakcie badania może być słyszalny niewielki hałas. Technik wykonujący badanie pozostaje w pomieszczeniu sterowni TK i podczas całego badania widzi i słyszy badanego. Podczas badania należy pozostać nieruchomo, a w pewnych momentach może być konieczne wstrzymanie oddechu co ma zapobiec wystąpieniu nieostrości oddechowej, która jest przyczyną utraty jakości obrazów.

6. Po badaniu
Po badaniu TK zazwyczaj można wrócić do normalnej aktywności. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego, może zaistnieć potrzeba odczekania przed opuszczeniem pracowni TK, aby upewnić się, że nie wystąpiły reakcje niepożądane. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego zaleca się picie dużej ilości płynów.

7. Wynik badania
Obrazy TK zostają zapisane na serwerach komputerowych i następnie lekarz radiolog ocenia je na monitorze diagnostycznym oraz tworzy opis badania.