Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Strefa pacjenta

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna- telekonsultacje

Bezpłatny numer 800 137 200

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
  • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego

możesz skorzystać w sytuacji:

  • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

otrzymasz telekonsultację:

  • pielęgniarki/położnej
  • lekarza

a także w razie potrzeby uzyskasz:

  • e-receptę,
  • e-skierowanie
  • e-zwolnienie