Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie:

18.00 do 8.00 rano w dni powszednie

oraz całodobowo w dni wolne od pracy (wejście główne, parter, gabinety nr 77 i 78, tel. 58 774 96 80).

Kontakt:

telefon: 58 774 96 80

e-mail: pozns@szpital-starogard.pl

Lekarze przyjmujący w przychodni:

 • lek. Kamila Wolakowska – Gabara
 • lek. Jakub Górski
 • lek. Wojciech Lewiński
 • lek. Ewa Roszczynialska
 • lek. Anna Orska
 • lek. Hanna Anton
 • lek. Małgorzata Bońkowska

W jaki sposób sprawowana jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna?

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Jeśli zajdzie potrzeba, lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, (np. tam, gdzie ma najbliżej), niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/ pielęgniarki.

Kiedy należy skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy medycznej?

W przypadku:

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Kiedy można skorzystać z pomocy lekarza i pielęgniarki POZ?

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu
 • nagłego bólu krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzeń psychicznych (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) w ramach porady udzielonej przez lekarza POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Uwaga! Jeśli jest taka potrzeba, poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma obowiązek wydać pacjentowi zwolnienie lekarskie.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie uzyskasz:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczenie
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
 • skierowania do specjalisty.

Wszystkie powyższe sprawy załatwisz u swojego lekarza rodzinnego od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia przychodni.