Administracja

Kontakt

Administracja

Sekretariat Zarządu

Asystent Zarządu – Agnieszka Kokosińska

tel.: 58 562 94 01
fax.: 58 561 75 50
e-mail: zarzad@szpital-starogard.pl


Dział Organizacyjny

tel.: 58 774 94 08


Biuro Prawne

Radca prawny – Jakub Milewski

tel.: 58 774 94 12
e-mail: j.milewski@szpital-starogard.pl


Specjalista ds. Marketingu i Komunikacji Społecznej

Sylwia Neubauer-Borzyszkowska

tel.: 58 774 94 09
e-mail: s.neubauer@szpital-starogard.pl


Dział Personalny i Płac

Kierownik – Monika Przybyła

tel.: 58 774 94 10, 58 774 94 11
e-mail: m.przybyla@szpital-starogard.pl


Główna Księgowa

Anita Ossowska – Katafiasz

tel.: 58 774 94 04
e-mail: a.katafiasz@szpital-starogard.pl

Sekcja Księgowości

tel.: 58 774 94 13, 58 774 94 16


Sekcja Controllingu i Analiz Ekonomicznych

Bartosz Engler

tel.: 58 774 94 14
e-mail: b.engler@szpital@starogard.pl


Dział Sprzedaży Usług

Kierownik – Barbara Kudryńska

tel.: 58 774 94 21, 58 774 94 22, 58 774 94 23
e-mail: b.kudrynska@szpital-starogard.pl


Dział Dokumentacji Medycznej

Kierownik – Magdalena Szachta

tel. : 58 774 94 26
e-mail: ma.szachta@szpital-starogard.pl

Archiwum Zakładowe

tel.: 58 774 94 25
e-mail: m.formela@szpital-starogard.pl


Dział Utrzymania Ruchu

Kierownik – Andrzej Iwanicki

tel.: 58 774 94 28, 58 774 94 29
e-mail: a.iwanicki@szpital-starogard.pl


Dział Informatyki i Łączności

Kierownik – Piotr Jatkowski

tel.: 58 774 94 31, 58 774 94 32
e-mail: p.jatkowski@szpital-starogard.pl


Sekcja Zakupów

Kierownik – Łukasz Klamann

tel.: 58 774 94 36, 58 774 94 35, 58 774 94 34
e-mail: l.klamann@szpital-starogard.pl

Magazyn

tel.: 58 774 94 40
e-mail: a.wosiek@szpital-starogard.pl


Dział Gospodarczy i Utrzymania Czystości

Anna Szczygieł

tel.: 58 774 94 38
e-mail: a.szczygiel@szpital-starogard.pl


Specjalista ds. obronnych i ppoż.

Łukasz Zblewski

tel.: 58 774 94 42
e-mail: l.zblewski@szpital-starogard.pl


Specjalista ds. BHP

Krzysztof Tuski

tel.: 58 774 94 41
e-mail: k.tuski@szpital-starogard.pl


Naczelna Pielęgniarka

Wioleta Pawłowska

tel.: 58 774 94 06
e-mail: w.pawlowska@szpital-starogard.pl


Pielęgniarka Epidemiologiczna

Barbara Wojtasiewicz

tel.: 58 774 94 37
e-mail: b.wojtasiewicz@szpital-starogard.pl


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Witold Sykutera

tel.: 58 774 94 42
e-mail: w.sykutera@szpital-starogard.pl


Pełnomocnik ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Krzysztof Tuski

tel.: 58 774 94 41


Pełnomocnik ds. jakości i akredytacji

Barbara Zwolakiewicz

tel.: 58 774 94 15


Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskowego

Anna Szczygieł

tel.: 58 774 94 38

e-mail: a.szczygiel@szpital-starogard.pl


 

Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

Piotr Jatkowski

tel.: 58 774 94 31, 58 774 94 32


Inspektor ochrony danych osobowych

Sławomir Kotowski

tel.: 58 774 94 31, 58 774 94 32


Pełnomocnik ds. Praw Pacjentów

Sylwia Neubauer-Borzyszkowska

tel.: 58 774 94 09
e-mail: s.neubauer@szpital-starogard.pl