Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Poradnie

Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Zakres udzielanych świadczeń:

 • porady specjalistyczne
 • badania diagnostyczne
 • ambulatoryjne procedury zabiegowe

Lekarze przyjmujący w poradni:

 • lek. Tadeusz Rocławski
 • lek. Michał Gorczyca
 • lek. Maciej Mączkowski

Zasady rejestracji i przyjęć:

Podstawą przyjęcia jest skierowane od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Rejestracja odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie w Biurze Obsługi Pacjenta z Izbą Przyjęć Planowych.

Godziny przyjęć:

 • poniedziałek 8.30 – 16.00
 • wtorek 13.00 – 17.30
 • środa 8.30 – 16.00
 • czwartek 8.30 – 16.00
 • piątek 8.30 – 16.00