Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Poradnie

Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Zakres udzielanych świadczeń:

 • porady specjalistyczne
 • badania diagnostyczne
 • ambulatoryjne procedury zabiegowe

Lekarze przyjmujący w poradni:

 • lek. Tadeusz Rocławski
 • lek. Maciej Mączkowski
 • lek. Anna Kozyra
 • lek. Marta Tymińska-Felska
 • lek. Tomasz Lasek

Zasady rejestracji i przyjęć:

Podstawą przyjęcia jest skierowane od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Rejestracja odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie w Biurze Obsługi Pacjenta z Izbą Przyjęć Planowych.

Godziny przyjęć:

 • wtorek 08:00 – 16:00
 • środa 8:30 – 15.00 oraz 17:30 – 19:00
 • czwartek 8:30 – 14:00 oraz 17:30 – 20:00