Skargi i wnioski

Strefa pacjenta

Skargi i wnioski

Dobro i zdrowie każdego pacjenta jest dla nas najważniejsze, dlatego dokładamy wszelkich starań aby nie zawieść zaufania, jakim Państwo nas obdarzyli lecząc się w naszej placówce. Jeśli jednak uważasz, że Twoje prawa są w jakiś sposób ograniczane lub łamane przez nasz personel – możesz złożyć skargę.

Krok I

Pierwotnie u ordynatora oddziału/lekarza kierującego oddziałem lub kierownika komórki organizacyjnej udzielającej świadczeń zdrowotnych. Jeśli nadal nie będziesz zadowolony złóż skargę u Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta naszego szpitala. Skargę pisemną można złożyć w sekretariacie Zarządu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07.30 do 14.00.
Kontakt osobisty z Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta po uprzednim uzgodnieniu terminu w Sekretariacie Zarządu lub pod adresem s.neubauer@szpital-starogard.pl.

Kontakt telefoniczny do sekretariatu Zarządu  pod nr tel. (58) 774 94 01.

Jest to najkrótsza i najszybsza droga wyjaśnienia wszelkich nieporozumień.

 

Krok II

Miejsce składania skarg i wniosków w Oddziale Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ Wydział Spraw Świadczeniobiorców – Dział Skarg i Wniosków:

  • osobiście ul. Podwale Staromiejskie 69, codziennie w godz. 8.00 – 15.00
  • telefonicznie pod numerami – (58) 321 86 26, (58) 321 86 35
  • za pośrednictwem faksu pod numerem – (58) 321 86 28
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: pow@nfz-gdansk.pl
  • korespondencyjnie na adres: ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk.

Możesz także skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

  • 01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46
  • bezpłatna infolinia czynna w godz. 9.00 do 21.00 od poniedziałku do piątku nr tel. 800 190 590
  • fax. (22) 532 82 30
  • adres e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Jeśli uważasz, iż personel medyczny popełnił błąd w procesie leczenia bądź postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej to instytucją kompetentną do rozpatrzenia tego rodzaju sprawy jest:

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej

80-204 Gdańsk, ul. Śniadeckich 33
tel. (58) 524 32 00

lub

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

80-147 Gdańsk, ul. Wyczółkowskiego 17 A
tel. (58) 320 06 80

Jeśli jesteś niezadowolony ze sposobu pracy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, możesz złożyć skargę do Dyrektora oddziału, a także do Prezesa NFZ: 

Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk
tel. (58) 751 25 18
fax (58) 751 25 16

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa
tel. do sekretariatu (22) 572 60 13

Jeśli starasz się o uzyskanie odszkodowania, to należy się zwrócić do dyrektora placówki, którą posądzasz o wyrządzoną szkodę oraz do firmy ubezpieczającej tą placówkę z prośbą o uzyskanie finansowego zadośćuczynienia; lub wystąpić z wnioskiem do:

Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Pomorski Urząd Wojewódzki,
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
nr tel. (58) 307 75 57