Jakość

O nas

Jakość

Polityka
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania wypływa z przyjętej przez Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. misji: „Dobro Pacjenta naszym najważniejszym celem”, a jej założenia realizujemy w oparciu o wytyczne Programu Akredytacji Szpitali oraz standardów postępowania, norm etycznych i wymagań prawnych.

  • Dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów oraz pracowników,
  • Stałe podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych,
  • Spełnienie wymagań akredytacyjnych w celu podnoszenia poziomu jakości świadczonych usług medycznych związanych z bezpieczeństwem pacjenta,
  • Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i doskonalenia nowych obszarów działalności i technologii w zakresie świadczonych usług medycznych oraz wdrażanie metod pracy zgodnie z najnowszymi standardami współczesnej medycyny,
  • Utrzymanie i ciągłe podejmowanie działań na rzecz modernizacji infrastruktury szpitala oraz optymalizacja posiadanego zaplecza medycznego,
  • Dbałość o sukcesywne podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie umiejętności zawodowych pracowników oraz dążenie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • Organizacja pracy oraz prowadzenie działalności zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska i aspektów środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych dla poprawy oddziaływania na środowisko naturalne oraz środowisko pracy,
  • Rozwijanie wśród pracowników postaw nastawionych na zachowanie bezpieczeństwa pracy oraz dbałość o środowisko, powołanie i wspieranie zespołu zajmującego się zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Przyjęcie pełnej odpowiedzialności za zapobieganie wypadkom przy pracy i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym oraz monitorowanie ryzyka zawodowego i dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Uświadomienie i angażowanie personelu w działania mające na celu ochronę środowiska i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz konsultowania i współudziału w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Ochrona pracowników przed konsekwencjami w związku ze zgłaszaniem nieprawidłowości w zakresie stanu BHP,
  • Identyfikacja zagrożeń oraz szacowanie ryzyka i podejmowanie działań mających na celu jego ograniczanie w każdym obszarze funkcjonowania systemu zarządzania,
  • Doskonalenie działań w zakresie wdrożonego systemu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

  Zarząd deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu we wdrożenie, utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania  i jego stałe doskonalenie dla zapewnienia Pacjentom coraz wyższych standardów leczenia i opieki i poczucia bezpieczeństwa.

Prezes Zarządu
Adam Magiełka

Starogard Gdański, 15.02.2021 r.