Polityka Jakości

O nas

Polityka Jakości

Polityka Jakości
Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Polityka jakości wynika  z przyjętej misji:

„Dobro Pacjenta naszym najwyższym celem”

Założenia są realizowane zgodnie z aktami prawnymi dotyczącymi działalności medycznej w każdym aspekcie, ze szczególnym uwzględnieniem Praw Pacjenta oraz norm etycznych.

Narzędziami stosowanymi w tym celu są wytyczne Programu Akredytacji Szpitali oraz Wewnętrzny System Zarządzania Jakością, zawierający procedury i instrukcje niezbędne w określaniu właściwych zasad postępowania w opiece nad pacjentem. Wszystkie dokumenty zawarte w Systemie są regularnie przeglądane i kontrolowane, a ponadto zostają niezwłocznie zaktualizowane w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

W celu systematycznej oceny poziomu satysfakcji pacjentów w części szpitalnej jest realizowane badanie PASAT IKP, które daje możliwość anonimowej oceny szpitala w określonych aspektach. Ponadto w części ambulatoryjnej opieki medycznej realizowane jest badanie z wykorzystaniem autorskiego formularza ankiety. Pozyskiwana informacja zwrotna jest wykorzystywana do poprawy jakości w elementach nieuzyskujących najwyższej możliwej punktacji.

Elementami składającymi się na realizowaną polityką jakości są:

 • Zapewnienie optymalnego poziomu satysfakcji pacjentów, skutkującego chęcią pierwotnego i ponownego wyboru naszej placówki.
 • Zapewnienie optymalnego poziomu satysfakcji pracowników, jako klienta wewnętrznego, w celu obniżenia poziomu ich fluktuacji.
 • Stałe spełnianie standardów akredytacyjnych w celu utrzymania odpowiedniej jakości usług medycznych i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i pracownikom.
 • Oparcie procesu opieki medycznej, planu opieki na EBM – Evidence Based Medicine (medycynie opartej na badaniach naukowych).
 • Podejmowanie aktywności naukowej i restrukturyzacyjnej w zakresie rozwoju i doskonalenia realizowanych obszarów działalności.
 • Korzystanie z nowych technologii i wdrażanie innowacyjnych metod leczenia, zgodnie z aktualnymi wytycznymi polskich i europejskich towarzystw medycznych.
 • Optymalizacja pracy z zastosowaniem zasad ergonomii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązujących norm zatrudnienia w poszczególnych strukturach szpitala.
 • Utrzymanie infrastruktury szpitala lokalowej i medycznej na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo realizowanych procedur medycznych.
 • Systematyczne odnawianie zasobów wyposażenia medycznego – urządzeń i narzędzi zgodnie z procesami ich amortyzacji.
 • Identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, wyrażonych w Planie strategicznym szpitala oraz podejmowanie działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie negatywnych konsekwencji lub wdrażanie działań naprawczych.
 • Zapobieganie zdarzeniom niepożądanym poprzez stosowanie Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością, ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia Opisów Stanowisk Pracy.
 • Ochrona prawna i systemowa sygnalistów zgłaszających istniejące nieprawidłowości lub zdarzenia niepożądane, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów i pracowników.
 • Celowe i adekwatne działania w zakresie realizowania zapisów zawartych we wdrożonym Wewnętrznym Systemie Zarządzania Jakością oraz właściwe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Prezes Zarządu
Adam Magiełka

Starogard Gdański, marzec 2024 r.