Sprzęt dla SOR

Projekty unijne

Sprzęt dla SOR

Nazwa projektu: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie: 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
Beneficjent: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim
Okres realizacji: 01.10.2018 – 30.06.2019
Wartość projektu: 404 500,00 zł
Dofinansowanie: 343 825,00 zł
O projekcie: Celem nadrzędnym projektu jest zapewnienie dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia i poprawa efektywności jej funkcjonowania w ramach SOR w Starogardzie Gdańskim. Cel bezpośredni stanowi poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego SOR w KCZ w Starogardzie Gdańskim
i na terenie jego oddziaływania.

Osiągnięcie wskazanych celów będzie możliwe poprzez zakup następujących urządzeń:

  1. Kardiomonitor – 3 sztuki
  2. Defibrylator – 2 sztuki
  3. Respirator – 1 sztuka
  4. Pompa infuzyjna – 4 sztuki
  5. Pulsoksymetr – 1 sztuka
  6. Kapnograf – 2 sztuki
  7. Aparat do znieczulenia – 1 sztuk

W wyniku realizacji inwestycji KCZ Sp. z o.o. podniósł potencjał swojej infrastruktury do poziomu umożliwiającego dalszy harmonijny rozwój jednostki i zapewnienie optymalnego poziomu ochrony zdrowia dla pacjentów szpitala. Nowe urządzenia medyczne pozwolą na zwiększenie efektywności prowadzonych działań ratowniczych w ramach SOR poprzez zagwarantowanie infrastruktury medycznej niezbędnej w sytuacjach zagrożenia życia.