Doposażenie SOR

Projekty unijne

Doposażenie SOR

Nazwa projektu: Poprawa infrastruktury oraz doposażenie w sprzęt medyczny SOR w Starogardzie Gdańskim w celu zwiększenia efektywności ratownictwa medycznego
Program: Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013
Priorytet: XII Bezpieczeństwo Zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
Działanie: 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego
Okres realizacji: od 04.10.2010r. do 30.06.2012r.
Beneficjent: Powiat Starogardzki
Partner: –
Wartość projektu: 4 848 340,02 zł
Dofinansowanie UE: 3 247 690, 82 zł

O projekcie: W ramach projektu przebudowano i rozbudowano SOR. Przebudowana została powierzchnia aktualnie istniejąca, a ponadto nastąpiła rozbudowa oddziału o część socjalną. Obiekt został przystosowywany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zakupiony został sprzęt medyczny i wyposażenie, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania rozbudowywanego oddziału i stworzonych obszarów. Urządzenia medyczne zostały zakupione dla: stanowiska dekontaminacji, obszaru resuscytacyjno -zabiegowego, sali opatrunków gipsowych, sali zabiegowej, sali wstępne intensywnej terapii, sali obserwacji, brudownika, laboratorium, za łączną kwotę prawie 2 500 000 zł. Realizacja inwestycji ma wpłynąć na obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków oraz innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz poprawić efektywności systemu ratownictwa i zapewnić bezpieczeństwo medyczne na obszarze działania starogardzkiego SOR., również w ujęciu ponadregionalnym.