Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddziały

Oddział Chorób Wewnętrznych

 

 • Kierownik Oddziału: lek. Janusz Bałanda, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjologii
 • Zastępca Kierownika Oddziału: lek. Maria Paczkowska – Mazurek, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjologii
 • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Aleksandra Sosińska
 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 95 00 
 • Pielęgniarka Oddziałowa tel. 58 774 95 03
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 95 01 
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 95 05
 • Sala Intensywnego Nadzoru Internistycznego: tel. 58 77 495 04
 • Sekretariat: tel. 58 774 94 97

Zespół lekarski:

 • Lek. Janusz Bałanda – Kierownik oddziału
 • Lek. Maria Paczkowska – Mazurek – Z-ca kierownika
 • Lek. Katarzyna Rusak
 • Lek. Dorota Starczewska
 • Lek. Klaudia Konopko
 • Lek. Michał Rzepa
 • Lek. Dennis Jendernalik
 • Lek. Remigiusz Mroczkowski

Oddział Chorób Wewnętrznych posiada 32 łóżek. Sale są 2 – 3 osobowe, częściowo z węzłem sanitarnym. Wyposażenie Oddziału, tj.: monitorowana sala intensywnego nadzoru internistycznego, Holtery EKG i RR, spirometr, aparat ultrasonograficzny oraz pełny dostęp do nowoczesnej diagnostyki endoskopowej i obrazowej (tomokomputer, rezonans magnetyczny) pozwalają na leczenie szerokiego zakresu schorzeń internistycznych. Oddział pełni całodobowy dyżur internistyczny, lecząc rocznie ok 1600 pacjentów. Dominującym profilem chorych są pacjenci z zachorowaniami układu krążenia, układu oddechowego, cukrzycy z jej powikłaniami oraz pacjenci hematologiczni i onkologiczni w zakresie diagnostyki i leczenia powikłań terapii wysokospecjalistycznej. Istotny odsetek leczonych pacjentów stanowią chorzy geriatryczni. Niezależnie od działalnośći diagnostyczno – leczniczej Oddział prowadzi szkolenia przyszłych specjalistów chorób wewnętrznych w trybie rezydenckim.