Poradnia Neurologiczna

Poradnie

Poradnia Neurologiczna

Zakres udzielanych świadczeń:

  • porady neurologiczne
  • badania EMG

Lekarze przyjmujący w poradni:

  • Dr med. Karol Szadejko
  • Lek. med. Joanna Borkowska
  • Lek. med. Natalia Iszler
  • Lek. med. Wojciech Chlebowski
  • Lek. med. Estera Drzymała
  • Lek. med. Edyta Prudło

Zasady rejestracji i przyjęć:

Podstawą przyjęcia jest skierowane od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Rejestracja odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie w Biurze Obsługi Pacjenta z Izbą Przyjęć Planowych.

Godziny przyjęć:

  • czwartek 12:00 – 20:00