Oddział Neonatologiczny

Oddziały

Oddział Neonatologiczny

 • Ordynator Oddziału: lek. Henryka Bona, specjalista neonatolog, pediatra
 • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Aleksandra Brdak
 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 95 30
 • Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 58 774 95 31
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 95 32
 • Sekretariat: tel. 58 774 95 21

Zespół lekarski:

 • lek. Henryka Bona
 • lek. Jolanta Jasińska
 • lek. Ryszard Tuliński
 • lek. Renata Kneba – Krupińska

Na oddziale znajduje się 14 łóżek dla noworodków w tym 2 inkubatory. Zakres udzielanych świadczeń w ramach oddziału obejmuje:

 • kompleksową opiekę nad noworodkiem zdrowym
 • opiekę nad wcześniakami
 • opiekę nad noworodkami hypotroficznymi (z opóźnionym rozwojem wewnątrzmacicznym)
 • opiekę nad noworodkami z chorobą infekcyjną

Oddział prowadzi ponadto diagnostykę i leczenie w zakresie: wcześniactwa, niedotlenienia wewnątrzmacicznego, niewydolności oddechowej, chorób infekcyjnych noworodka oraz żółtaczki.

Przez cały czas pobytu staramy się, aby noworodek przebywał razem z matką. Kładziemy bardzo duży nacisk na promocję karmienia piersią oraz bardzo bliski kontakt matki z dzieckiem. Noworodki chwilowo wymagające pomocy medycznej przebywają na tym samym piętrze w sali intensywnego nadzoru. Rodzice w każdej chwili mogą zobaczyć swoje dziecko. W przypadku przedłużonego pobytu noworodka, jeśli matka udaje się do domu, zachęcamy do częstych odwiedzin.

Personel lekarsko – pielęgniarski przekazuje matkom wiedzę o pielęgnacji noworodków oraz karmieniu naturalnym.

W szpitalu funkcjonuje Poradnia Neonatologiczna w której istnieje możliwość dalszej kontroli stanu zdrowia noworodków.

Dary od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Ze  środków pieniężnych zebranych podczas Finałów WOŚP otrzymaliśmy specjalistyczne sprzęty medyczne potrzebne do ratowania zdrowia i życia naszych najmniejszych pacjentów. 

Vapotherm jest urządzeniem z zastosowaniem nowoczesnej technologii i służy do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków, wcześniaków i niemowląt. Aparat jest szczególnie polecany dla oddziałów o I stopniu referencji (takim jak nasz Oddział) jako terapia początkowa u noworodków z zaburzeniami oddechu, bezdechami, zapaleniami płuc oraz w innych sytuacjach klinicznych.

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2014r. przekazała szpitalowi ruchome stanowisko z systemem Infant Flow służące do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodków i zabezpieczenia właściwych parametrów życiowych (np. temperatury) wyposażone w inkubator do transportu. Sprzęt jest wykorzystywany w działaniach ratujących życie i zdrowie noworodków. 

Dzięki wykorzystaniu aparatury możemy zapewnić prawidłową i skuteczną termoregulację oraz zastosować nieinwazyjne wspieranie oddechu u noworodka już w pierwszej minucie życia. W ruchomym inkubatorze noworodek transportowany jest na oddział neonatologiczny już z sali porodowej, co niewątpliwie wpływa na poprawę stanu zdrowia noworodka.

Dodatkowo Fundacja przekazała na rzecz Oddziału:

 • Bilirubinometr – wykonuje numeryczny, nieinwazyjny oraz przezskórny pomiar przewidywanych wartości poziomu bilirubiny w surowicy u noworodków przed fototerapią, w jej trakcie i po jej zakończeniu
 • Kardiomonitor – urządzenie medyczne służące do monitorowania i alarmowania parametrów fizjologicznych noworodków
 • Lampę do fototerapii – wykorzystywana do intensywnej fototerapii, w celu skutecznego rozkładu bilirubiny, przy leczeniu żółtaczki u noworodków
 • Stanowisko resuscytacyjne – służące  do udzielania pierwszej pomocy noworodkom w ciężkich stanach.