Oddział Okulistyczny

Oddziały

Oddział Okulistyczny

Kierownik Oddziału: dr n. med. Jan Staniewicz, specjalista chorób oczu

 • Zastępca Kierownika Oddziału: lek. Ewa Krzyżanek, specjalista chorób oczu
 • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Janina Gibaszek
 • Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 58 774 94 82
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 94 83
 • Sekretariat: tel. 58 774 94 85

Zespół lekarski:

 • Dr n. med. Jan Staniewicz – Kierownik oddziału
 • Dr n. med. Anna Gębka
 • Lek. Ewa Krzyżanek
 • Lek. Ewa Dawicka
 • Lek. Ewa Dałek – Chmielecka
 • Lek. Przemysław Szulc
 • Lek. Magdalena Sildatke-Bauer
 • Lek. Tomasz Kuc
 • Lek. Łukasz Woś
 • Lek. Mariusz Kurkiewicz
 • Lek. Karolina Kawalec
 • Lek. Katarzyna Pawelec
 • Lek. Adam Baranowski

Zakres udzielanych świadczeń:

 • diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób oczu
 • operacje zaćmy
 • operacje przeciwjaskrowe z zakresu MIGS w tym  szepianie implantów ExPress, XEN, iStent
 • witrektomia ppV
 • operacje zeza
 • operacje plastyczne i rekonstrukcyjne powiek.
 • operacje przeciwjaskrowe

Zakres udzielanych świadczeń:

 • Kwalifikacja do zabiegu witrektomii – skierowanie na witrektomię od lekarza okulisty należy złożyć w sekretariacie Oddziału lub wysłać na adres mailowy sekokulistyka@szpital-starogard.pl
 • Kwalifikacja do operacji zaćmy – skierowanie na operację od lekarza okulisty należy złożyć w BOP.
 • Kwalifikacja do zabiegów p/jaskrowych, plastykę powiek, pozostałych zabiegów wykonywanych w Oddziale – skierowanie na operację od lekarza okulisty należy złożyć w sekretariacie oddziału – pacjent będzie umówiony na wizytę kwalifikacyjną do Kierownika Oddziału.