Oddział Okulistyczny

Oddziały

Oddział Okulistyczny

 • Kierownik Oddziału: dr n. med. Jan Staniewicz, specjalista chorób oczu
 • Zastępca Kierownika Oddziału: lek. Ewa Krzyżanek, specjalista chorób oczu
 • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Janina Gibaszek
 • Kierownik Oddziału: tel. 58 774 94 80
 • Pokój lekarski: tel. 58 774 94 81
 • Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 58 774 94 82
 • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 94 83
 • Sekretariat: tel. 58 774 94 85

Zespół lekarski:

 • dr n. med. Jan Staniewicz
 • lek. Ewa Krzyżanek
 • lek. Ewa Dawicka – Pytko
 • lek. Ewa Dałek – Chmielecka
 • lek. Anna Murawska
 • lek. Aneta Harasiumiuk
 • lek. Anna Czekaj
 • lek. Tomasz Łuczak
 • lek. Kataryna Pawelec

Zakres udzielanych świadczeń:

 • diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób oczu
 • operacje zaćmy
 • operacje przeciwjaskrowe z zakresu MIGS w tym  szepianie implantów ExPress, XEN, iStent
 • witrektomia ppV
 • operacje zeza
 • leczenie AMD iniekcjami doszklistkowymi antyVEGF
 • operacje plastyczne i rekonstrukcyjne powiek.