Badania bakteriologiczne

Usługi komercyjne

Badania bakteriologiczne

Cennik Usług

Zakładu Diagnostyki Bakteriologicznej

Lp. Rodzaj świadczenia Czas oczekiwania na wynik Cena netto (zł)
1. Ilościowy posiew moczu 2 dni 41,00
2. Wymaz z nosa 3 dni 29,00
3. Wymaz z gardła 3 dni 41,00
4. Posiew plwociny, wydzieliny lub aspiratu oskrzelowego 3 dni 44,00
5. Posiew wymazu z ucha i oka 3 dni 44,00
6. Posiew wymazu z cewki moczowej,  pochwy i kanału szyjki macicy, dróg rodnych, nasienia 3 dni 41,00
7. Posiew wymazu z  przedsionka pochwy w  kierunku GBS – paciorkowców β grupy B- Streptococcus agalactiae 3 dni 23,00
8. Wymaz z odbytnicy w kierunku GBS – paciorkowców β grupy B- Streptococcus agalactiae 3 dni 23,00
9. Posiew wymazu z  przedsionka pochwy i odbytnicy w  kierunku GBS – paciorkowców β grupy B- Streptococcus agalactiae 3 dni 23,00
11. Posiew z rany, ropy, płynów ustrojowych, aspiratów i żółci w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych (identyfikacja + antybiogram w cenie dla dwóch drobnoustrojów, za 3 i 4 bakterię doliczana jest kwota 20 zł za każdą identyfikację do gatunku i antybiogram) do 7 dni 81,00
14. Posiew kału, wymaz z odbytu w kierunku Salmonella, Shigella do 5 dni 46,00
15. Posiew kału w kierunku E. coli enteropatogennych ( E. coli EPEC ) do 5 dni 46,00
16. Posiew kału w kierunku Yersiniasp do 5 dni 46,00
17. Wykrywanie swoistych antygenów Campylobacterjejuni/coli w kale 1 godzina 81,00
18. Wykrywanie antygenu dehydrogenazy glutaminianowej Clostridium difficile – wynik ujemny 1 godzina 69,00
19. Wykrywanie antygenu dehydrogenazy glutaminianowej i toksyn Clostridium difficile – wynik dodatni 2 godziny 115,00
20. Posiew wymazu ze zmian skórnych 3 dni 41,00
21. Posiew wymazów w kierunku Candida (identyfikacja) 7 dni 23,00
22. Posiew wymazu ze skóry, pachy, pachwiny (badanie w celach epidemiologicznych) 3 dni 41,00
23. Czystość powietrza i wymazy środowiskowe. 2 dni 23,00
24. Kontrola lamp bakteriobójczych 2 dni 18,00
25. Posiew sporali – 1 krążek 7 dni 23,00
26. Wykrywanie antygenu RSV (Respiratory SyncytialVirus) w wymazie z noso – gardła, w aspiracie i popłuczynach nosowych – metoda immunochromtograficzna 1 godzina 46,00
27. Wykrywanie antygenu grypy Influenza A i B w wydzielinie nosowo – gardłowej – test immunochromatograficzny 30 minut 41,00
28. Wykrywanie antygenu Streptococcus pyogenes w wymazie z gardła – metoda immunochromtograficzna 30 minut 23,00
29. Wykrywanie antygenu Streptococcus pneumoniae w próbkach moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym – test immunochromatograficzny 30 minut 69,00
32. TE.CHLA.S Test immunochromatograficzny Chlamydia 1 godzina 69,00
33. TE.YERS.K Test immunochromatograficzny Yersinia w kale 1 godzina 69,00
34. TE.MYCO.S Test immunochromatograficzny Mycoplasma 1 godzina 58,00
35. TE.AG.LEG.PNH Wykrywanie antygenu Legionella pneumophila w moczu 1 godzina 52,00
31. Test immunochromatograficzny do jakościowego oznaczania Chlamydia trachomatis – z wymazu szyjki macicy u kobiet 1 godzina 35,00
32. Test immunochromatograficzny do jakościowego oznaczania Chlamydia trachomatis – z moczu u mężczyzn 1 godzina 35,00
33. Test immunochromatograficzny do jakościowego oznaczania Chlamydia trachomatis – z wymazu cewki moczowej u mężczyzn 1 godzina 35,00
Zobacz ogólny cennik usług