Badania laboratoryjne

Usługi komercyjne

Badania laboratoryjne

Cennik Usług

Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

l.p Nazwa świadczenia cena netto (zł)
1. Panel oddechowy (20 alergenów) 105,00
2. Panel pediatryczny 159,00
3. Panel pokarmowy (20 alergenów) 105,00
4. kał – adenowirusy 15,00
5. kał – badanie ogólne 15,00
6. kał – krew utajona 15,00
7. kał – norowirusy 50,00
8. kał – pasożyty 15,00
9. kał – rotawirusy 15,00
10. kał – test na lamblie 25,00
11. mocz – badanie ogólne 7,00
12. ALAT (aminotransferaza alaninowa) 7,00
13. Albumina 7,00
14. Alkohol etylowy 27,00
15. ALP (fosfataza alkaliczna) 7,00
16. Amylaza 11,00
17. ASO (antystreptolizyna – ilościowo) 11,00
18. ASPAT (aminotransferaza asparaginowa) 7,00
19. Beta-HCG 25,00
20. Białko całkowite 7,00
21. Bilirubina bezpośrednia 7,00
22. Bilirubina całkowita 7,00
23. Chlorki 7,00
24. Cholesterol 7,00
25. Cholesterol HDL 7,00
26. CK (kinaza kreatynowa) 11,00
27. CRP (białko C-reaktywne) 11,00
28. DHEA – S 29,00
29. Estradiol 25,00
30. Fosfor 7,00
31. FSH (hormon folikulotropowy) 25,00
32. Gazometria 15,00
33. GGTP (gamma glutamylotranspeptydaza) 7,00
34. Glukoza 7,00
35. Hemoglobina glikowana (HbA1c) 25,00
36. IgE całkowite 21,00
37. Insulina 29,00
38. kał – helicobacter pylori (antygen) 30,00
39. Kreatynina 7,00
40. Kwas moczowy 7,00
41. Kwasy żółciowe 80,00
42. LDH (dehydrogenaza mleczanowa) 7,00
43. LH (Lutropina) 25,00
44. Lipaza 22,00
45. Lipidogram (cholesterol, HDL, trójglicerydy, LDL wyliczany) 21,00
46. Magnez 7,00
47. Methemoglobina (MetHb) 41,00
48. Mocznik 7,00
49. Potas 7,00
50. Progesteron 21,00
51. Prokalcytonina 70,00
52. Prolaktyna 21,00
53. RF (czynnik reumatoidalny) 15,00
54. SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) 38,00
55. Sód 7,00
56. Testosteron 21,00
57. TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) 0,00
58. Transferyna 23,50
59. Trójglicerydy 7,00
60. UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza) 11,00
61. Wapń całkowity 7,00
62. Wapń zjonizowany 25,00
63. Witamina D – 25(OH)D 60,00
64. Żelazo 7,00
65. Troponina Ths 30,00
66. anty-TG 30,00
67. anty-TPO 30,00
68. FT3 18,00
69. FT4 18,00
70. TSH 18,00
71. Mikroskopowy rozmaz krwi obwodowej 11,00
72. Morfologia krwi (pełna) 11,00
73. OB 7,00
74. Płytki krwi 7,00
75. Retikulocyty 15,00
76. Androstendion 30,00
77. Ferrytyna 25,00
78. P/C SARS-CoV-2 IgM 100,00
79. P/C SARS-CoV-2 IgM 100,00
80. Witamina B12 30,00
81. WR (odczyn USR) 11,00
82. Antytrombina III 25,00
83. APTT 7,00
84. D – Dimery 35,00
85. Fibrynogen 7,00
86. PT (INR) 7,00
87. AFP (alfa fetoproteina) 30,00
88. Białko HE4 80,00
89. CA 125 30,00
90. CA 15-3 30,00
91. CA 19-9 30,00
92. CEA (antygen karcynoembrionalny) 25,00
93. PSA 25,00
94. ROMA (Ca125+HE4+ROMA) 60,00
95. Amfetamina w moczu 15,00
96. Barbiturany w moczu 15,00
97. Benzodiazepiny w moczu 15,00
98. Ecstasy w moczu 15,00
99. Kokaina w moczu 15,00
100. Metaamfetamina w moczu 15,00
101. Morfina 15,00
102. Opiaty w moczu 15,00
103. Pochodne kanabinoidów – THC w moczu 15,00
104. Trójcykliczne antydepresanty w moczu 15,00
105. Odczyn FTA (jakościowo) 48,00
106. Odczyn VDRL (jakościowo) 30,00
107. TPHA (jakościowo) 35,00
108. Antygen HbsAg 15,00
109. Borelioza IgG 34,00
110. Borelioza IgM 34,00
111. Borelioza Western – Blot IgG 80,00
112. Borelioza Western – Blot IgM 80,00
113. CMV (Cytomegalovirus) IgG 30,00
114. CMV (Cytomegalovirus) IgM 30,00
115. HIV przeciwciała + antygen 21,00
116. Przeciwciała anty – HBs 25,00
117. Przeciwciała anty – HCV 30,00
118. Przeciwciała przeciw TOXO PLAZMOZIE klasy IgG 30,00
119. Przeciwciała przeciw TOXO PLAZMOZIE klasy IgM 30,00
120. Różyczka (Rubella virus) IgG 30,00
121. Różyczka (Rubella virus) IgM 30,00

Ceny badań laboratoryjnych nie obejmują systemu próżniowego.

Cennik Badań Serologicznych

Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto (zł)
1. Grupa krwi (1 oznaczenie) 54,00
2. Pośredni test antyglobulinowy PTA 36,00
3. Bezpośredni test antyglobulinowy BTA 30,00
4. Grupa krwi dziecka do 4 miesiąca życia 48,00
5. Próba zgodności serologicznej z jedną jednostką krwi 66,00
6. Próba zgodności serologicznej z każdą następną jednostką krwi 30,00
7. Wpis do dokumentu grupy krwi 18,00
8. Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-RH 48,00

 

Zobacz ogólny cennik usług