Hospitalizacja

Usługi komercyjne

Hospitalizacja

Cennik Usług

Hospitalizacja

Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto (zł)
1. Hospitalizacja dla osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych według Katalogu świadczeń szpitalnych i aktualnej (na dzień udzielenia świadczenia) ceny Narodowego Funduszu Zdrowia plus 10 % *
  • cena określona w umowie na określony rodzaj świadczeń, a w przypadku podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń szpitalnych – w aktualnych zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  lub w komunikatach Narodowego Funduszu Zdrowi
Zobacz ogólny cennik usług