Zakład Patomorfologii

Usługi komercyjne

Zakład Patomorfologii

Cennik Usług

Zakład Patomorfologii

Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto (zł)
1. Badania w trybie zwykłym – histopatologiczne z oceną lekarza histopatologa 63,00
2. Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy (cytologia ginekologiczna) 28,00
3. Cytologia złuszczeniowa z oceną lekarza histopatologa 38,00
4. Badania pośmiertne (sekcja zwłok) * 1 500,00
5. Przechowywanie zwłok w chłodni szpitalnej za dobę *** 70,00
6. Przechowywanie zwłok w chłodni szpitalnej za dobę sekcji w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy*** 187,00
7. Udostępnienie i przygotowanie prosektorium szpitalnego oraz zapewnienie asysty i pomocy technika sekcyjnego do przeprowadzenia oględzin i sekcji **** 408,00
8. Udostępnienie i przygotowanie prosektorium szpitalnego oraz zapewnienie asysty i pomocy technika sekcyjnego do przeprowadzenia oględzin i sekcji w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy **** 642,00
* 270,00 + koszt badania histopatologicznego pobranych wycinków niezbędnych do postawienia ostatecznego rozpoznania
** za wypożyczenie preparatu z Zakładu Patomorfologii obowiązuje kaucja w wysokości 50,00 zł. Po zwrocie preparatu do Zakładu wystawiona zostanie faktura korygująca na w/w kwotę
*** zwłoki pacjenta, który zmarł w szpitalu przechowuje się w chłodni nieodpłatnie nie dłużej niż 72 godziny od chwili śmierci lub od wykonania sekcji
**** cena za 1 sekcję
UWAGA
Przez jedno badanie, oznaczone oddzielnym numerem, rozumie się zbadanie każdej części dostarczonego materiału. która musi być wydzielona w trakcie opracowania technicznego i diagnostycznego, aby zapewnić standard rozpoznania, uniemożliwiający ocenę zastosowania i zaplanowanie dalszego postępowania leczniczego.
PRZYKŁAD
W badaniu BAC gruczołu sutkowego wykazano obecność komórek raka, na zlecenie onkologa wykonano oznaczenie receptorów sterydowych:

  • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) z oceną lekarza histopatologa (50,00zł)
  • oznaczenia immunohistochemiczne: receptory estrogenowe (70,00 zł) receptory progestrogenowe (70,00 zł)

Całkowity koszt: 190,00 zł

Zobacz ogólny cennik usług