Udostępnienie dokumentacji medycznej

Usługi komercyjne

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Cennik Usług

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto (zł)
1. Sporządzenie i wydanie jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 0,002 przeciętnego wynagrodzenia *
2. Sporządzenie i wydanie jednej strony kopii albo wydruku dokumentacji medycznej 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia *
3. Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia *
4. Wydanie zaświadczenia na życzenie świadczeniobiorcy 50,00

* art. 28 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Zobacz ogólny cennik usług